GLOPTIC_LOGO_WHITE_BB_CLAIM_B

VIDEOPOST: Laboratorium Kalibracji i Badań Promieniowania Optycznego CARLO

Laboratorium Wzorcowania i Badań Promieniowania Optycznego CARLO powstało w ramach współpracy zespołu GL Optic z partnerami z instytutów metrologicznych w Rosji i Niemczech, a także przy udziale krajowych ośrodków badawczych. Jest to jedno z najnowocześniejszych laboratoriów pomiarów optycznych w Europie Środkowo-Wschodniej, dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Nowe kierunki w rozwoju pomiarów optycznych wymagają realizacji coraz bardziej złożonych zadań pomiarowych. Precyzyjne urządzenia pomiarowe oferowane przez GL Optic wymagają zaawansowanego zaplecza laboratoryjnego wyposażonego w najwyższej jakości systemy do kalibracji. Zadania te realizuje Laboratorium Wzorcujące i Badawcze Promieniowania Optycznego CARLO.
W klimatyzowanych pomieszczeniach zorganizowano 8 stanowisk pomiarowych. Służą one do przenoszenia wzorców optycznych, testowania takich parametrów jak liniowość detektorów, światło rozproszone spektroradiometrów, odpowiedź spektralna detektorów oraz kalibracja długości fali. Dodatkowo wykorzystywane są do kalibracji spektroradiometrów, radiometrów i obrazowych mierników luminancji. Mierzony jest również strumień świetlny i rozkład natężenia światła, a także rozkład natężenia promieniowania.
CARLO jest jedynym laboratorium w Europie Środkowo-Wschodniej wyposażonym w promiennik ciała doskonale czarnego, który jest podstawowym źródłem wzorcowym do implementacji widmowych jednostek natężenia napromienienia. Tego typu wzorce referencyjne można znaleźć tylko w wiodących krajowych instytutach metrologicznych (NMI) na świecie, takich jak NIST, PTB, NPL lub VNIIOFI. Wysokotemperaturowy czarny radiator produkowany przez VNIIOFI osiąga emisyjność nie niższą niż 0,999. Radiator pozwala na pracę w temperaturach do 3200K, dzięki czemu możliwe jest generowanie użytecznego poziomu promieniowania optycznego od 200 nm.
Andrzej Rybczyński, kierownik projektu modernizacji i wyposażenia Laboratorium CARLO w GL Optic, oprowadza po naszym laboratorium.
Chcesz dowiedzieć się, jak zorganizować nowoczesne laboratorium fotometryczne? Przeczytaj naszą serię:

Część 1: Wybór systemu goniometrycznego

Część 2: Wybór sfery integrującej

Część 3: Wprowadzenie do urządzeń do pomiaru luminancji