szkolenie ecodesign

Szkolenie „Technika świetlna i pomiary zgodne z wymaganiami Ekoprojektu UE 2019/2020”

Już 21.09 i 5.10 odbędzie się szkolenie pt. Technika świetlna i pomiary zgodne z wymaganiami Ekoprojektu UE 2019/2020”. Szkolenie będzie podzielone na część teoretyczną oraz część praktyczną. Część teoretyczna odbędzie się w naszej siedzibie, w Puszczykowie k. Poznania. Na część praktyczną zaprosimy do Laboratorium Wzorcującego i Badawczego Promieniowania Optycznego CARLO.

szkolenie ecodesign

Szkolenie poprowadzą:

  • mgr inż Marcin Pelko,
    Szef Laboratorium Wzorcującego i Badawczego Promieniowania Optycznego CARLO, absolwent Politechniki Poznańskiej na kierunku technika świetlna. Wieloletni pracownik działów R&D w Signify (Philips Lighting), posiada doskonałe doświadczenie w zakresie projektowania, pomiarów i wdrażania do produkcji źródeł światła do zastosowań oświetleniowych i specjalnych (UV).
  • mgr inż Tomasz Pawlicki,
    Kierownik Wsparcia Technicznego, absolwent Politechniki Poznańskiej na kierunku technika świetlna. Od wielu lat prowadzi szkolenia z zakresu pomiarów fotometrycznych w kulach całkujących i na goniometrze. Zajmuje się instalacją systemów pomiarowych oraz udziela wsparcia klientom w kraju i za granicą.

W trakcie szkolenia przedstawione zostaną po krótce podstawy techniki świetlnej, zaprezentujemy pomiary przy użyciu kuli całkującej oraz goniometru, wyjaśnimy na czym polegają w praktyce, nowe wymagania wprowadzone przez Ekoprojekt, zaprosimy do naszego Laboratorium Wzorcującego i Badawczego Promieniowania Optycznego CARLO.

Wszystkie miejsca wyprzedane.