GLOPTIC_LOGO_WHITE_BB_CLAIM_B

GL EPREL Product Registration SPECTROSOFT ADD-ON

Kompleksowe wsparcie w rejestracji produktów oświetleniowych w systemie EPREL

Dodatek do bazy danych EPREL ecoproject dla oświetlenia

Wymagania ECODESIGN dotyczące oświetlenia

Dyrektywa 2009/125/WE (znana również jako ECODESIGN) wprowadzona przez Unię Europejską w 2019 roku, nałożyła na producentów i importerów produktów oświetleniowych szereg wymogów, które muszą spełniać produkty wprowadzane na rynek UE. Głównym celem projektu jest ograniczenie obecności produktów niskiej jakości dostępnych w UE.
Aby wprowadzić nowy produkt do sprzedaży, musi on być zarejestrowanych w bazie danych EPREL. Generowana jest odpowiednia etykieta efektywności energetycznej, która musi być umieszczona na opakowaniu i wyraźnie widoczna dla klienta.

Łatwiejsze wprowadzanie produktów do bazy danych EPREL

Baza danych EPREL funkcjonuje już od kilku lat, jednak wciąż pojawiają się problemy z rejestracją produktów. Aby zarejestrować produkt, należy przeprowadzić niezbędne testy, a ich wyniki zaimportować w ściśle określonym formacie - w pliku .xml. W obecnej formie obsługa bazy EPREL i wprowadzanie do niej danych jest czasochłonne i mało intuicyjne.
Wychodząc naprzeciw potrzebom producentów i importerów oświetlenia, stworzyliśmy dodatek do oprogramowania GL SPECTROSOFT, który przyspieszy proces wprowadzania produktów do sprzedaży. GL EPREL ADD-ON automatycznie zapisze wyniki pomiarów w odpowiednim formacie i umożliwi eksport do pliku gotowego do importu do bazy danych EPREL. Zaoszczędź czas i wyposaż swoje laboratorium w dodatek EPREL.

Pomiary zgodne z wymaganiami europejskich norm

Dodatek do oprogramowania GL SPECTROSOFT został opracowany zgodnie z wymogami dyrektywy UE 2019/125/WE. Program automatycznie oblicza wartości wszystkich niezbędnych parametrów potrzebnych do zarejestrowania produktu w bazie danych EPREL i zapisuje wszystkie dane w postaci odpowiedniego raportu w formacie .xml.

Import do EPREL łatwy jak nigdy dotąd

Dotychczas proces rejestracji produktów w bazie danych EPREL wymagał żmudnej i skomplikowanej pracy ręcznej. Dzięki GL EPREL Product Registration ADD-ON wystarczy jedno kliknięcie, aby wygenerować kompletny raport gotowy do zaimportowania do bazy danych EPREL. Dosłownie kilka minut dzieli Cię od zarejestrowania produktu w bazie danych EPREL. 

Zdefiniuj, zmierz, zapisz, zaimportuj i gotowe.

Kompatybilność z istniejącymi systemami GL OPTIC

Laboratoria wyposażone w systemy pomiarowe GL Optic i chcące korzystać z dodatku GL EPREL Product Registration ADD-ON mogą łatwo dostosować swoje stanowiska testowe do pomiarów w pełni zgodnych z wymaganiami ECODESIGN. Laboratoria wyposażone w systemy pomiarowe GL Optic i chcące korzystać z dodatku GL EPREL Product Registration ADD-ON mogą łatwo dostosować swoje stanowiska testowe do pomiarów w pełni zgodnych z wymaganiami ECODESIGN. Wyposaż swoje laboratorium w niezbędne urządzenia pomiarowe i korzystaj z możliwości oferowanych przez dodatek GL EPREL ADD-ON.

Przewodnik w procesie rejestracji źródeł światła w bazie danych EPREL

GL EPREL Product Registration ADD-ON jest bardzo intuicyjny. Prowadzi użytkownika krok po kroku przez proces generowania kompletnego raportu z wynikami pomiarów zapisanymi w postaci skompresowanego archiwum .zip.
Korzystanie z dodatku nie wymaga specjalistycznej wiedzy. Cały proces sprowadza się do wypełnienia formularza z parametrami technicznymi testowanego źródła, które należy wprowadzić zgodnie z instrukcją i wymaganiami EKOPROJEKTU. Pomiary i inne obliczenia są wykonywane przez program w celu wygenerowania gotowego do zapisania raportu.

Powiązane produkty

GL SPECTIS 1.0 TOUCH + FLICKER

To urządzenie może mierzyć parametry oświetlenia, w tym także wskaźniki migotania.

Gl spectrosoft M

GL SPECTROSOFT M to oprogramowanie analityczne na komputery PC przeznaczone do zastosowań laboratoryjnych, pracy w terenie, kontroli jakości produkcji i ogólnej oceny światła.

GL GONIO SPECTROMETER GLG 8-850

Stanowiskowy goniometr do pomiarów małych opraw oświetleniowych, modułów LED i komponentów.

Wyślij zapytanie