GL PHOTOMETERS

Dokładne przyrządy fotometryczne do pomiarów i charakteryzacji źródeł światła i systemów oświetleniowych.

Home / Produkty / GL FOTOMETRY
GL Optic photometer flicker measurement

Fotometr dla różnych zastosowań

Odkryj nową gamę dokładnych przyrządów fotometrycznych o wysokiej czułości, z korekcją V-lambda na poziomie laboratoryjnym i wysokiej częstotliwości próbkowania do różnych zastosowań pomiaru światła. Bogate doświadczenie zespołu rozwojowego GL Optic zaowocowało wprowadzeniem różnych modeli fotometrów zoptymalizowanych do pomiaru światła. Począwszy od pomiarów natężenia oświetlenia [lx] w warunkach laboratoryjnych, poprzez szybsze pomiary rozsyłu światłości [cd] podczas badań gonio-fotometrycznych, charakterystykę modulacji światła (w tym migotania), aż po pomiary dynamiczne na drogach w terenie. Wybierz model odpowiedni do Twojej aplikacji.

Szybsza fotometria

Odkryj nową jakość szybkich pomiarów goniofotometrycznych „on-the-fly” przy użyciu naszego nowego modelu szybkiego fotometru GL PHOTOMETER 3.0 LS + Flicker. Połącz to urządzenie z goniometrem GL i skorzystaj z pomiarów 10 razy szybszych niż w standardowym trybie pomiaru goniofotometrycznym punkt po punkcie. W trybie „on-fly” urządzenie pomiarowe wykonuje wiele tysięcy pomiarów na sekundę, aby dokładnie odtworzyć krzywą światłości dla każdej płaszczyzny.

Pomiary tętnienia i migotania światła

GL PHOTOMETER 3.0 + Flicker jest szybkim fotometrem o wysokiej częstotliwości próbkowania (125 kHz), który w połączeniu z systemem GL OPTI SPHERE umożliwia pomiary tętnienia i migotania światła. Dostępne oprogramowanie GL Spectrosoft dostarcza wszystkie najnowsze istotne wskaźniki tętnienia i migotania, takie jak: SVM (Stroboscopic Visibility Measure), PstML, Flicker Frequency, Flicker Index, Flicker Ratio, SAM, Mp (Flicker Perception), VESA (Video Electronics Standards Association) i JEITA (Japońskie Stowarzyszenie Przemysłu Elektronicznego i Informatycznego).

Dynamiczne testy oświetlenia drogowego

Fotometr GL PHOTOMETER HSLx 2.0 WP to miernik natężenia oświetlenia klasy A, który został zaprojektowany specjalnie do pomiarów terenowych. Jego obudowa zapewnia ochronę przed warunkami atmosferycznymi i zabrudzeniami (IP 64). Z Połączenie trzech, lub więcej urządzeń, tworzy „mobilne laboratorium” umożliwiające dynamiczne pomiary natężenia oświetlenia drogowego zgodnie z wymaganiami normy PN/EN 13201: 2015. System taki można połączyć z laptopem, dedykowanym oprogramowaniem i przyczepą (lub zamontować na zderzaku samochodu). System GPS dodaje dane o współrzędnych do Google Maps Geocoding API lub innej podobnej usługi.

Fotometry klasy A

Czułość widmowa fotometru dokładnie odpowiada czułości widmowej ludzkiego oka. Urządzenie to, przy pomiarach różnych źródeł światła, minimalizuje błędy niedopasowania widmowego, które mogą występować w tego typu miernikach. Wersja z korekcją klasy L jest dostępna na żądanie.

GL OPTIC_photometer inetgrating sphere WWW

Pomiary tętnienia w kuli całkującej

Ten szybki fotometr może być używany jako dodatkowe urządzenie pomiarowe oprócz spektroradiometru GL w kuli całkującej. Spektroradiometr GL dołączony do kuli całkującej dowolnej wielkości, umożliwia pomiary strumienia świetlnego i skuteczności diod LED. FOTOMETR GL 3.0 + Flicker podłączony do drugiego portu GL Opti Sphere mierzy wszystkie najnowsze wymagane przez branżę wskaźniki tętnienia i migotania, takie jak: Flicker Frequency, Flicker Index, Flicker Ratio, SVM (Stroboscopic Visibility Measure), PstML, SAM (Stroboscopic Acceptability Metric) ), Mp (zwany także LRC Flicker Perception), VESA (Video Electronics Standards Association) i JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).

Zgodność z Dyrektywą Ekoprojektu UE 2019/2020

Nowe minimalne wymagania dotyczące migotania i tak zwanego efektu stroboskopowego będą obowiązywać w Europie od września 2021 r. GL PHOTOMETER 3.0 LS + Flicker może mierzyć modulację światła, a dostępne oprogramowanie GL Spectrosoft dostarcza najnowsze wskaźniki, takie jak: SVM (Stroboscopic Visibility Measure) i PstML zgodnie z wymogami nowych standardów. Używając tego nowego fotometru GL Optic, możesz spełnić najnowsze europejskie wymagania dotyczące testów OLED i LED.

GL PHOTOMETER 3.0 + FLICKER

Fotometr 2 w 1 o wysokiej precyzji, z szerokim zakresem dynamiki i dokładnym pomiarem tętnienia 

GL PHOTOMETER 3.0 + Flicker to fotometr o wysokiej czułości i wysokiej częstotliwości próbkowania, który oprócz zwykłej fotometrii umożliwia rozszerzone pomiary migotania światła. Takie cechy jak szeroki zakres dynamiki (0,001 – 10.000.000 lx), klasa dopasowania charakterystyki widmowej (f1 ’) poniżej 3% (klasa A) oraz korekcja cosinus (f2′) poniżej 1,5% (klasa A) pozwalają sprostać nawet najbardziej wymagającym zadaniom pomiarowym.

Samodzielny szybki fotometr

Nowy GL 3.0 + Flicker może być używany jako samodzielny fotometr. Został przygotowany do wielu zastosowań wymagających precyzyjnego pomiaru natężenia oświetlenia. Może być połączony z intuicyjnym oprogramowaniem GL Spectrosoft lub przez dedykowane API dla oprogramowania zewnętrznego. Podłączenie kablem USB zapewnia zasilanie urządzenia, więc nie są potrzebne żadne zewnętrzne źródła ani baterie.

GL Photometer 3.0 + Flicker Specifications

APPLICATION
High quality flicker measurements including long term sampling, integrating sphere photometer, high precision illuminance measurements
MEASUREMENTS
Measurement range0.001 lx … 10 000 000 lx
Resolution4 significant digits
Uncertainty of spectral response (f1′)Class A < 3 %
Uncertainty of cosine correction (f2’)Class A < 1.5 %
Sampling frequency125 kHz
A/D conversion18 bit
PROPERTIES
SoftwareGL SPECTROSOFT or API for external software developers
Dimensions [H x W x D]115 mm x 65 mm x 51 mm
Weight350 g
ConnectivityUSB A-B
PowerUSB, 5V <200 mA
Tripod adapter1/4”
ORDERING INFORMATION
Case
USB cabel

Uwaga: Specyfikacja urządzenia lub oprogramowania może ulec zmianie bez podania wcześniejszej informacji. Wszystkie informacje zawarte w kartach technicznych GL OPTIC oraz innych formach informacji o produktach są przygotowywane z dbałością o prawidłowość danych. Zwracamy uwagę że nieścisłości mogą być wynikiem błędów w tekście lub zmianami technologicznymi. Zapraszamy do kontaktu z GL Optic przed użyciem produktu w celu potwierdzenia aktualnych specyfikacji.

GL PHOTOMETER 3.0 LS + FLICKER

Możliwość pomiarów „on fly”

W standardowym pomiarze goniofotometrycznym ramię goniometru porusza się od punktu do punktu w siatce pomiarowej i zatrzymuje się za każdym razem, aby wykonać pomiar. W zależności od określonej gęstości siatki pomiarowej może to trwać nawet wiele godzin. Podczas pomiaru „on-the-fly” ramiona goniometru przemieszczają się z jednej skrajnej pozycji do drugiej ze stałą prędkością, podczas gdy przyrządy pomiarowe skanują rozsył światła przychodzącego z obracającej się oprawy oświetleniowej.
GL PHOTOMETER 3.0 LS + Flicker wykonuje wiele tysięcy pomiarów na sekundę, aby precyzyjnie odtworzyć fotometryczną krzywą światłości dla każdej płaszczyzny. Wyniki uzyskuje się znacznie szybciej, a szybki skan lampy LED można wykonać nawet w kilka minut lub pełny skan asymetrycznej lampy ulicznej ze zmiennym rozsyłem światła w mniej niż pół godziny.

Fotometr klasy A

Czułość widmowa fotometru dokładnie odpowiada czułości widmowej ludzkiego oka. Eliminuje to błędy wynikające z pomiarów różnych typów źródeł światła, które są typowe dla tego rodzaju mierników.

GL Photometer 3.0 LS + Flicker Specifications

APPLICATION
High quality flicker measurements including long term sampling, goniometric measurements
MEASUREMENTS
Measurement range0,0001 lx … 1 000 000 lx
Resolution4 significant digits
Uncertainty of spectral response (f1′)Class A < 3%
Sampling frequency125 kHz
A/D conversion18 bit
PROPERTIES
SoftwareGL SPECTROSOFT or API for external software developers
Dimensions [H x W x D]115 mm x 65 mm x 51 mm
Weight350 g
ConnectivityUSB A-B
PowerUSB , 5V <200mA
Tripod adapter¼”
ORDERING INFORMATION
Case
USB cable

Note: Instrument, firmware and software specification are subject to change without prior notice. All information included in GL OPTIC datasheets and product information available in any form are carefully prepared and included information believed to be true. Please note that discrepancies may occur due to text and/or other errors or changes in the available technology.
We advise to contact GL Optic before the use of the product to obtain the latest product specification.

GL PHOTOMETER HSLx 2.0 WP

Wodoodporny fotometr do wymagających zastosowań 

GL Opic przedstawia fotometr do pomiarów natężenia oświetlenia klasy A, który został zaprojektowany specjalnie do pomiarów zewnętrznych. Jego obudowa zapewnia ochronę przed warunkami atmosferycznymi i zabrudzeniami (IP 64). Trzy lub więcej GL PHOTOMETER HSLx może posłużyć do stworzenia mobilnego laboratorium, które umożliwia pomiar natężenia oświetlenia jezdni w ruchu, zgodnie z wymaganiami normy EN 13201: 2015. Taki system można połączyć z laptopem, dedykowanym oprogramowaniem i przyczepą (lub zainstalować na zderzaku samochodu). Takie mobilne laboratorium może również wykorzystywać system GPS do wzbogacania danych fotometrycznych o współrzędne w Google Maps Geocoding API lub innej podobnej usłudze.
Fotometr GL PHOTOMETER HSLx posiada precyzyjne dopasowanie czułości widmowej (V-lambda klasa A) oraz korekcji kątowej klasy A. Może być kontrolowany przez GL Spectrosoft lub dedykowane API dla oprogramowania zewnętrznego. Podłączenie kablem USB zapewnia zasilanie urządzenia, więc nie są wymagane żadne zewnętrzne źródła zasilania ani baterie. Wyposażony jest w uniwersalny uchwyt fotograficzny.

GL Photometer HSLx 2.0 WP Specifications

APPLICATION
Day light, LEDs, Incandescent bulbs, discharge lamps
MEASUREMENTS
Measurement range0,001 lx…399,9 klx
0,001 lx …3,999 lx
4,00 lx …39,99 lx
Measurement range modes40,0 lx …399,9 lx
400 lx …3999 lx
4,00 klx …39,99 klx
40,0 klx …399,9 klx
Resolution4 significant digits
Uncertainty of spectral response (f1′)Class A < 3%
Uncertainty of cosine correction (f2‘)Class B < 3%
Sampling frequency50/1s in manual mode
12/1s in automatic mode
PROPERTIES
SoftwareGL Spectrosoft or API for external software developers
Dimensions [H x W x D]102 mm x 55 mm x 28 mm
Weight120 g
ConnectivityUSB A-B
PowerUSB, 5V < 200mA
Tripod adapter1/4"
ORDERING INFORMATION
Case
USB cable

Note: Instrument, firmware and software specification are subject to change without prior notice. All information included in GL OPTIC datasheets and product information available in any form are carefully prepared and included information believed to be true. Please note that discrepancies may occur due to text and/or other errors or changes in the available technology.
We advise to contact GL Optic before the use of the product to obtain the latest product specification.

GL PHOTOMETER 3.0 TEC

Fotometr klasy L ze stabilizowaną termicznie fotodiodą.

GL PHOTOMETER 3.0 TEC + Flicker to fotometr klasy L (DIN 5032-7:2017) ze stabilizowaną termicznie fotodiodą. Wysoka czułość i wysoka częstotliwość próbkowania (125kHz) umożliwiają pomiary migotania światła jako dodatek do standardowych pomiarów fotometrycznych. Jest przygotowany do pomiarów goniometrycznych z tubą eliminującą światło rozproszone. Taka konfiguracja nie wykorzystuje elementów optycznych odpowiedzialnych za korekcję kosinusową. Urządzenie łączy się bezpośrednio z komputerem przez USB i może być sterowane przez GL Spectrosoft lub dedykowane API do użytku zewnętrznego oprogramowania.

GL Photometer 3.0 TEC Specyfikacja

APPLICATION
High accuracy goniometric measurements, high quality flicker measurements including long term sampling.
MEASUREMENTS
Measurement range0.0001 lx … 1 000 000 lx
Resolution4 significant digits
Illuminance measurement class (DIN 5032-7-2017)Class L
Calibration uncertainty1%
v(λ) mismatch1.50%
UV response0.20%
IR response0.20%
Cosine response-
Linearity0.20%
Display unit0.20%
Fatique0.10%
Temperature dependence0.20%
Modulated light0.10%
Modulated light5.00%
Modulated light5.00%
Range change0.10%
Total quality index3%
Lower frequency for f740 Hz
Higher freguency for f7100 kHZ
Sampling frequency125 kHz
A/D conversion18 bit
PROPERTIES
Operating temperature5 – 30 °C
SoftwareGL Spectrosoft or API for external software developers
Dimensions [ H x W x D ]115 mm x 66 mm x 53 mm
Weight420 g
ConnectivityUSB A-B
PowerBarrel socket 2.5 mm x 0.7 mm, 12V DC, 1.5 A
Tripod adapter1/4"
ORDERING INFO
Case
Power supply
USB cable

Note: Instrument, firmware and software specification are subject to change without prior notice. All information included in GL OPTIC datasheets and product information available in any
form are carefully prepared and included information believed to be true. Please note that discrepancies may occur due to text and/or other errors or changes in the available technology.
We advise to contact GL Optic before the use of the product to obtain the latest product specification.

Powiązane produkty

GL-SpectroSoft-1

GL SPECTROSOFT

GL SPECTROSOFT to analityczne oprogramowanie komputerowe przeznaczone do zastosowań laboratoryjnych, prac terenowych, kontroli jakości produkcji oraz do ogólnych celów oceny oświetlenia.

rozwiązania do kontroli jakości oświetlenia samochodowego GL Optic

GL GONIO PHOTOMETER GLG A 50-1800

Zaprojektowany do codziennego użytku w laboratoriach badawczo-rozwojowych i laboratoriach centrów testowania zgodności produktów, w których niezawodne dane są dostarczane przez prawdziwie przyjazny dla użytkownika system przyrządów fotometrycznych.

GL-OPTI-SPHERE-500

GL OPTI SPHERE 500

Najlepsze rozwiązanie do pomiaru strumienia świetlnego i mocy promieniowania lamp typu retrofit LED.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

    Please prove you are human by selecting the Cup.