GLOPTIC_LOGO_WHITE_BB_CLAIM_B
Kamery luminancji GL Mierniki luminancji
Zakres kamer luminancji

GL MIERNIKI LUMINANCJI

Kompletne przyrządy do pomiarów rozkładu luminancji
GL OPTICAM 3.0 4k TEC do pomiarów oświetlenia drogowego

Matrycowy miernik luminancji - rozwiązanie stworzone do badania rozkładu luminancji

Luminancja jest najważniejszą wielkością w projektowaniu oświetlenia oraz kluczową miarą przy projektowaniu dróg i iluminacji obiektów architektury. Jest to również miara, którą w najprostszy sposób można określić jako jaskrawość (jasność) obserwowanych przedmiotów i powierzchni.
Matrycowe mierniki luminancji umożliwiają w bardzo krótkim czasie uzyskanie pełnego obrazu przedstawiającego rozkład luminancji, na podstawie którego można analizować wybrane punkty z osobna. To znacząca przewaga nad tradycyjnymi miernikami luminancji, które wymagały mierzenia wybranych punktów po kolei, co pochłaniało mnóstwo czasu.

Natychmiastowy pomiar luminancji

Mierniki luminancji GL Optic wyposażone są w kamerę o bardzo dużej rozdzielczości. System jest wstępnie skonfigurowany i gotowy do pomiarów w laboratorium, przy weryfikacji jakości na produkcji, czy też podczas audytu oświetlenia zewnętrznego. Kamery są również wyposażone w filtr korygujący V(λ), a każdy system przed dostawą do klienta jest indywidualnie kalibrowany.

Automatyczne rozpoznawanie obiektywów RFID

Wstępnie skonfigurowany do szybkich pomiarów luminancji w laboratorium i w warunkach produkcyjnych, wysokiej klasy system matrycowy rozpoznaje wybrany obiektyw i automatycznie dobiera odpowiedni plik kalibracyjny zgodnie z podejściem „plug-and-measure”.

Sensor stabilizowany termicznie

Kamery GL OPTICAM 2.0 i 3.0 wyposażone zostały w moduł TEC do stabilizacji termicznej sensora, który ma za zadanie kompensować błędy pomiarowe wynikające ze zmieniających się warunków temperaturowych otoczenia.
Miernik luminancji o wysokiej dokładności pomiaru luminancji

Prosty test zamiast czasochłonnych pomiarów

Matrycowe mierniki luminancji GL Optic w połączeniu z analitycznym oprogramowaniem GL OPTICAM SOFT umożliwiają użytkownikowi łatwe ustawianie i szybki, a zarazem dokładny pomiar badanych punktów. Wystarczy podłączyć skalibrowany miernik luminancji do komputera, na którym natychmiast wyświetla się poddawany analizie obraz. Oprogramowanie analityczne wykryje domyślne obszary zainteresowania, pokaże poziom luminancji, histogramy i natychmiast wyświetli inne przydatne dane.
System pomaga analizować określone obszary i regiony, a nawet, gdy zachodzi taka konieczność, automatycznie wprowadza niezbędną korekcję. Instrumenty GL Optic zapewniają wysoką dokładność pomiarów luminancji, na poziomie typowych laboratoryjnych systemów.
Kamera luminancji GL Opticam 1.0

GL OPTICAM 1.0

Kompleksowy miernik do szybkich i precyzyjnych pomiarów luminancji

GL OPTICAM 1.0 to matrycowy miernik luminancji, który zapewnia dużą dokładność, a jednocześnie jest przystępny cenowo. System jest wyposażony w sensor CMOS o dużej rozdzielczości, specjalnie dobrany filtr korekcji optycznej, którego czułość odpowiada czułości ludzkiego oka oraz obiektyw zoptymalizowany do precyzyjnych pomiarów luminancji.

Łatwiejsza weryfikacja jakości produkcji

Produkcja modułów LED wymaga szybkiego i niezawodnego układu do optycznej kontroli jakości. Ten matrycowy miernik luminancji można zintegrować z linią produkcyjną i testerami modułów LED, wyświetlaczy i wskaźników, zapewniając wiarygodne i praktyczne dane przetwarzane przez systemy monitorowania jakości produkcji.
Laboratoryjna kamera obrazująca luminancję GL OPTICAM 2.0 4k TEC do różnych zastosowań

GL OPTICAM 2.0 4K TEC

Odpowiedź na dynamiczny rozwój elektroniki użytkowej

Co raz większa liczba ekranów dotykowych i wyświetlaczy w urządzeniach gospodarstwa domowego oraz we wnętrzach pojazdów stawia dodatkowe wymagania w zakresie precyzyjnego testowania komponentów świecących. GL OPTICAM 2.0 4K TEC bazuje na monochromatycznym sensorze CMOS firmy Sony w połączeniu z filtrem korekcyjnym V(λ) klasy A i starannie dobranym obiektywem. Fabryczna wielostopniowa procedura wzorcowania zapewnia powtarzalność i laboratoryjną dokładność.

Kiedy barwa ma znaczenie

Kiedy w produkcie wykorzystuje się różne kolorowe diody świecące (LED), zachodzi konieczność pomiaru nie tylko luminancji, ale także barwy. Aby uzyskać dane kolorymetryczne, wystarczy standardowy miernik luminancji GL OPTICAM 2.0 4K TEC połączyć ze spektroradiometrem GL SPECTIS 1.0 Touch.
Analityczne oprogramowanie GL SPECTROSOFT posiada opcję łączenia pomiarów luminancji z pomiarem spektroradiometrycznym poprzez korektę niedopasowania widmowego filtra (missmatch correction). W efekcie zyskujemy najwyższą dokładność oraz wszystkie dane kolorymetryczne i widmowe dla testowanego produktu LED.
Kamera luminancji do pomiarów oświetlenia drogowego GL OPTICAM 3.0 4k TEC

GL OPTICAM 3.0 4K TEC

Pomiary w terenie proste jak nigdy

Oświetlenie ulicy, strefy przejść dla pieszych, tunelu i lotniska – wszystko to można zmierzyć w krótkim czasie. Kamera GL OPTICAM 3.0 4K TEC o wysokiej rozdzielczości i wysokiej czułości jest wstępnie skonfigurowana do natychmiastowego pomiaru rozkładu luminancji w terenie w dowolnym zastosowaniu. Zawsze, gdy potrzebny jest niezawodny, przenośny system do pomiaru luminancji, nasz wysokiej klasy matrycowy miernik luminancji jest gotowy do pracy zgodnie z zasadą „włącz i mierz”.

Weryfikacja zgodności z normą EN 13201

Intuicyjne oprogramowanie analityczne GL OPTICAM SOFT natychmiast przedstawia wyniki pomiarów, w tym zgodność lub niezgodność instalacji z założeniami i wymaganiami dla klasy oświetlenia drogowego zgodnie z normą EN 13201. Ponadto oprogramowanie pozwala na wygenerowanie raportu jednym naciśnięciem przycisku – funkcja, która do tej pory nie była dostępna w żadnym systemie na rynku.

Powiązane produkty

GL SPECTIS 1.0 Touch

Spektrometr światła do natychmiastowej oceny natężenia oświetlenia, koloru i migotania w jednym urządzeniu.

GL SPECTROSOFT M

GL SPECTROSOFT to analityczne oprogramowanie komputerowe przeznaczone do zastosowań laboratoryjnych, pracy w terenie, kontroli jakości produkcji i do ogólnych celów oceny światła.

GL GONIO PHOTOMETER GLG A 50-1800

Goniofotometr typu A do pomiarów fotometrycznych w przemyśle motoryzacyjnym