GLOPTIC_LOGO_WHITE_BB_CLAIM_B

USŁUGI POMIAROWE

Doskonałość w pomiarach promieniowania optycznego

Elastyczne usługi dla rozwijających się branż

W przeciwieństwie do urządzeń produkowanych masowo, przyrządy GL są indywidualnie kalibrowane dla użytkownika końcowego, co pozwala na uzyskanie dokładnych i niezawodnych wyników oraz pomaga w podejmowaniu właściwych decyzji dotyczących jakości produktu.
Kalibracja fabryczna jest zgodna z międzynarodowymi standardami. Laboratorium CARLO jest wyposażone w promiennik ciała doskonale czarnego.
Nasze nowe Laboratorium Fotometryczne oferuje usługi pomiarów optycznych w rozszerzonym zakresie spektralnym od UV - VIS do NIR.

Wsparcie wykraczające poza granice

Usługi wsparcia online i na miejscu oraz szkolenia są dostępne na żądanie. Mamy światowe doświadczenie w upraszczaniu profesjonalnych pomiarów światła w celu poprawy jakości różnych produktów oświetleniowych. GL Optic zapewnia konsultacje, modyfikuje lub dostosowuje rozwiązania i wspiera klientów w rozwijaniu ich działalności związanej z promieniowaniem optycznym.

Pomiary fotometryczne i radiometryczne

Oferujemy szeroki zakres usług pomiarów fotometrycznych i radiometrycznych. Najczęściej oferowane są pomiary fotometryczne za pomocą gonio-spektroradiometru lub systemu z kulą całkującą, zgodnie z CIE S 025 / E: 2015, EN 62471, IESNA LM-79-08. Pomiar goniofotometryczny rozkładu natężenia światła (LID) jest dostępny wraz z profesjonalnym raportem, który może obejmować: strumień świetlny, rozsył światłości (format danych LDT i IES – z użyciem goniometru), kąt wiązki, współrzędne barwy x, y, kątowa jednorodność barwy, CCT, odległość od krzywej Planka Duv, CRI, widmowy rozkład mocy, skuteczność świetlna, moc elektryczna i współczynnik mocy.

Warsztaty i sesje szkoleniowe

Regularnie dzielimy się wiedzą z zakresu pomiarów światła i promieniowania optycznego podczas organizowanych szkoleń i warsztatów. Obejmują one fotometrię i kolorymetrię, jakość światła i oświetlenia w całym zakresie promieniowania optycznego, interakcje fotobiologiczne, tętnienie i migotanie oraz wpływ światła na cykl okołodobowy. Uczymy o metodach pomiaru modułów LED, lamp i opraw LED zgodnie z normą CIE 025: 2015, o pomiarach strumienia świetlnego za pomocą kuli całkującej, o pomiarach kątowego rozsyłu światła za pomocą goniometru i tworzenia plików fotometrycznych, a także o pomiarach luminancji (oprawy, wnętrza i drogi). Dzielimy się również naszymi doświadczeniami w zakresie spełnienia wymagań obowiązujących norm oświetleniowych.

Usługa pomiaru promieniowania UV

Pomiary lamp UVC są dostępne za przy użyciu goniospektroradiometru, który może przedstawiać wyniki w postaci wykresu rozsyłu mocy promienistej (Radiant Intensity Distribution). Dodatkowo oferowane są pomiary natężenia napromienienia UV i strumienia promieniowania UV.

Badania i rozwój

Nasz zespół badawczo-rozwojowy na co dzień współpracuje z uznanymi instytucjami badawczymi. Nasi inżynierowie regularnie uczestniczą w licznych projektach badawczych realizowanych m.in. we współpracy z Centralnym Instytutem Ochrony Pracy – Państwowym Instytutem Badawczym (CIOP-PIB), Politechniką Poznańską oraz Wszechrosyjskim Instytutem Pomiarów Optycznych i Fizycznych Federalne Przedsiębiorstwo Unitarne (VNIIOFI). Te współprace zaowocowały wieloma uznanymi na całym świecie innowacyjnymi rozwiązaniami m.in. metodą wzorcowania opartą na dwóch wzorcach (lampa kwarcowo-wolframowo-halogenowa (QTH) i lampa deuterowa), programowalnym źródłem światła o jednorodnej luminancji, przenośnym systemem do pomiaru bezpieczeństwa fotobiologicznego, mobilnym układem do pomiarów natężenia oświetlenia drogowego, kamerą do pomiaru luminancji do pomiarów oświetlenia drogowego zgodnie z obowiązującymi normami. Te i wiele innych objęte są ochroną patentową.
Zespół GL opracowywał na zamówienie optyczne systemy pomiarowe dla wielu ośrodków badawczo-rozwojowych i instytutów, takich jak: Gwangju Institute of Green-Car Advancement w Korei Południowej, Instytut Biologii Doświadczalnej w Polsce, Signify, iRobot, Osram, LG itp.

Więcej informacji o laboratorium i usługach

Chłodnica laboratoryjna CARLO w kolorze czarnym

LABORATORIUM CARLO

Laboratorium Wzorcujące i Badawcze Promieniowania Optycznego jest jedynym laboratorium w Europie Środkowo-Wschodniej wyposażonym w promiennik ciała doskonale czarnego.

USŁUGI WZORCOWANIA INSTRUMENTÓW POMIAROWYCH

Wszystkie instrumenty GL Optic są indywidualnie kalibrowane dla użytkownika końcowego podczas produkcji, aby zapewnić najwyższą dokładność każdego dostarczonego systemu.

USŁUGI WSPARCIA

Oferujemy usługi wsparcia i szkolenia online oraz w siedzibie firmy.

Formularz zamówienia usługi