GLOPTIC_LOGO_WHITE_BB_CLAIM_B

Warsztaty "Technologia oświetleniowa i pomiary zgodnie z wymogami rozporządzenia Komisji (UE) 2019/2020 (ekoprojekt)"

W dniach 21 września i 5 października odbędzie się szkolenie "Technika oświetleniowa i pomiary zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2019/2020 (Ekoprojekt)". Szkolenie będzie podzielone na część teoretyczną i praktyczną. Część teoretyczna odbędzie się w naszej siedzibie, w Puszczykowie koło Poznania. Na część praktyczną zaprosimy do Laboratorium Wzorcująco-Badawczego Promieniowania Optycznego CARLO.

Szkolenie będzie prowadzone przez:

  • Marcin Pelko, MSc,

Kierownik Laboratorium Wzorcowania i Badań Promieniowania Optycznego CARLO, absolwent Politechniki Poznańskiej na kierunku technika świetlna. Wieloletni pracownik działów R&D w firmie Signify (Philips Lighting), posiada doskonałe doświadczenie w projektowaniu, pomiarach i wdrażaniu źródeł światła do zastosowań oświetleniowych i specjalnych (UV).

  • Tomasz Pawlicki, MSc,

Kierownik Wsparcia Technicznego, absolwent Politechniki Poznańskiej na kierunku technika świetlna. Od wielu lat prowadzi szkolenia z zakresu pomiarów fotometrycznych w sferach całkujących i na goniometrze. Zajmuje się instalacją systemów pomiarowych oraz wsparciem klientów w Polsce i za granicą.

Podczas szkolenia przedstawimy pokrótce podstawy techniki świetlnej, zaprezentujemy pomiary z wykorzystaniem kuli całkującej i goniometru, wyjaśnimy na czym polegają w praktyce, nowe wymagania wprowadzone przez Ecodesign, zaprosimy do naszego Laboratorium Wzorcowania i Badań Promieniowania Optycznego CARLO.

Szkolenie zostało wyprzedane.