GLOPTIC_LOGO_WHITE_BB_CLAIM_B

GL RETROREFLECTOMETER 4.0 SRS

Kompletny system do pomiarów oznakowania drogowego i materiałów odbijających

GL RETROREFLECTROMETER 4 Skanujący system retrorefleksyjny SRS

RETROREFLEKTOMETR - do pomiaru właściwości odbijających i parametrów barwowych oświetlanej powierzchni

Zgodnie z wymogami norm CIE 54.2 oraz EN 12899 producenci odblasków oraz innych powierzchni odbijających mają obowiązek zbadać wartości odbicia oraz wyznaczyć współrzędne barwy oświetlanej powierzchni.
GL RETROREFLECTOMETER 4.0 SRS emituje światło na powierzchnię odbijającą i zbiera informacje o świetle odbitym, odwzorowując w ten sposób sytuacje kiedy światła samochodu oświetlają np. znaki drogowe, a do oka kierowcy trafia z powrotem światło odbite.
Dzięki zastosowaniu monochromatora o wysokiej czułości, cały pomiar jest niezwykle precyzyjny i zajmuje zaledwie kilka sekund!

Pomiary zgodne z wymogami międzynarodowych norm

GL RETROREFLECTOMETER 4.0 SRS został zaprojektowany zgodnie z wymaganiami CIE 54.2, która opisuje możliwe sposoby pomiarów odbicia. Reflektometr GL Optic pozwala wykonywać testy wg standardów ECE R3, ECE R27, ECE R48 i FMVSS 10, a także w zgodzie z EN 12899 dotyczącej pomiarów znaków drogowych.

Najwyższa precyzja i szeroki zakres pomiarowy

Zastosowany w reflektometrze oświetlacz halogenowy typu A (2856K) pozwala na precyzyjne wyznaczanie parametrów barwowych. Istnieje także możliwość symulacji innych iluminantów. Natomiast szybki monochromator gwarantuje stały i niezwykle szybki czas pomiaru oraz wysoką czułość.

Pełna informacja o właściwościach optycznych odbitego promieniowania

Stosowanie filtrów dopasowania widmowego może powodować błędy i negatywnie wpływać na precyzję pomiarów. Brak filtra dopasowania widmowego do czułości oka ludzkiego V(lambda) w retroreflektometrze GL OPTIC przekłada się na wyższą precyzję pomiarów, zwłaszcza w zakresie koloru czerwonego i niebieskiego.

Zastosowanie GL RETROREFLECTOMETER 4.0 SRS

GL RETROREFLECTOMETER 4.0 SRS jest dedykowany do współpracy z goniometrem GLG A 50-1800. Integracja tych dwóch urządzeń tworzy kompletny układ pomiarowy dla odblasków samochodowych, trójkątów ostrzegawczych, znaków drogowych czy wszelkiego rodzaju taśm odblaskowych.
Podstawowe zastosowanie retroreflektometru sprowadza się do wyznaczenia stosunku światłości odbitej do natężenia oświetlenia na powierzchni (CIL) oraz współrzędnychchromatyczności barwy x, y.

Szybki monochromator - więcej możliwości

Przyrząd GL Optic wyróżnia się na tle konkurencyjnych rozwiązań dzięki zastosowaniu szybkiego monochromatora. Takie rozwiązanie wyeliminowało konieczność stosowania filtrów korekcji widmowej V(lambda), a co za tym idzie, znacząco skróciło czas potrzebny na wykonanie pomiarów.

Zastosowanie monochromatora pozwala rozszerzyć paletę wyników pomiarów o szereg parametrów wyznaczanych na podstawie rozkładu widmowego odbitego światła, a także na analizę zmian charakterystyki widmowej powłok odbijających.

Funkcje GL RETROREFLECTOMETER 4.0 SRS

Pomiary zgodne z wymaganiami i nie tylko

Zgodnie z wymogami norm obiekty badane są w osiach H, V lub H, V i epsilon w przypadku pomiarów znaków drogowych.
Poza wymaganym przez normę pomiarem współrzędnych chromatyczności barwy x, y, retroreflektometr GL Optic jest w stanie jednocześnie zmierzyć także wiele innych parametrów barwowych.

Szybkość i niezawodność

Czas jednego pomiaru w zakresie widzialnym, to zaledwie 2 sekundy!
Zastosowany układ kompensacji starzenia zabezpiecza urządzenie przed spadkiem precyzji pomiarów wynikającym ze starzenia się źródła światła oświetlającego badaną powierzchnię.

Więcej możliwości

Dzięki zastosowaniu metody pomiaru widmowego istnieje możliwość zbadania parametrów również dla iluminantów innego rodzaju niż domyślny iluminant A.

Pomiary z GL RETROREFLECTOMETER 4.0 SRS

Nasze wstępnie skonfigurowane, indywidualnie skalibrowane przyrządy zapewniają szybkie i precyzyjne wyniki dla niemal każdego praktycznego zastosowania pomiaru światła. Umożliwiają pomiar w ciągu kilku sekund i przeglądanie wyników za pomocą dołączonego oprogramowania.

Za pomocą GL RETROREFLECTOMETER 4.0 SRS można mierzyć dowolne lub wszystkie z poniższych wielkości optycznych:

  • CIL
  • Współrzędne chromatyczności x, y
  • CCT – temperatura barwowa zgodna z normą CIE
  • Duv
  • Pełny rozkład widmowy w zakresie widzialnym
   +wiele więcej!

Specyfikacja GL RETROREFLECTOMETER 4.0 SRS

APPLICATION
Testing of automotive retro reflectors
PROJECTOR UNIT
Source typeQuartz halogen 275 W
CCT2856 K (Illuminant A)
Projector apertureø 50 mm
Uniformity of illuminance< 2%
Illuminated areaCircular with adjustable diameter by iris diaphragm ø from 20 cm to 70 cm (available at all working distances)
PHOTO RECEIVER
TypeScanning monochromator
Measurement time< 5 s
Entrance apertureø 12.5 mm
Spectral range340 nm - 780 nm
Spectral resolution5 nm
GENERAL
Angle of divergence αfrom 20' to 1°30' (0,33° to 1,5°) at distances from 10 m to 15 m
from 12' to 1°30' (0,2° to 1,5°) at distances from 15 m to 30,5 m (100 ft)
Angle position resolution0.0001°
Working distance10 m - 30.5 m (100 ft)
CIL measurement range1 mcd/lx – 10.000 mcd/lx
Uncertainty of colour coordinates0.0015
GENERAL PROPERTIES
Dimmensions [H x W x D]2566 mm x 507 mm x 568 mm
Weight~ 50 kg

Uwaga: Specyfikacja urządzenia, oprogramowania sprzętowego i oprogramowania może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Wszystkie informacje zawarte w arkuszach danych GL OPTIC i informacje o produkcie dostępne w dowolnej formie są starannie przygotowane i zawierają informacje uważane za prawdziwe. Należy pamiętać, że mogą wystąpić rozbieżności wynikające z błędów tekstowych i/lub innych błędów lub zmian w dostępnej technologii. Zalecamy skontaktowanie się z GL Optic przed użyciem produktu w celu uzyskania najnowszej specyfikacji produktu.

Poniżej znajdują się materiały gotowe do pobrania. Kliknij na interesujący Cię plik, aby go pobrać.

Powiązane produkty

GL SPECTIS 1.0 Touch + Flicker

To urządzenie może mierzyć parametry oświetlenia, w tym także wskaźniki migotania.
oprogramowanie do pomiaru światła gl spectrosoft dla eprel

GL SPECTROSOFT M

GL SPECTROSOFT M to oprogramowanie analityczne na komputery PC przeznaczone do zastosowań laboratoryjnych, pracy w terenie, kontroli jakości produkcji i ogólnej oceny światła.
goniofotometr GL GONIOFOTOMETR GLG A 50-1800 pomiary oświetlenia samochodowego

GL GONIO PHOTOMETER GLG A 50-1800

Zaprojektowany do codziennych zastosowań w laboratoriach badawczo-rozwojowych i laboratoriach centrów testowania zgodności produktów, gdzie niezawodne dane są dostarczane przez prawdziwie przyjazny dla użytkownika system instrumentów fotometrycznych.

Wyślij zapytanie