GLOPTIC_LOGO_WHITE_BB_CLAIM_B
Obowiązki w zakresie ekoprojektu optycznego dla specjalistów ds. oświetlenia

Obowiązki w zakresie ekoprojektu dla specjalistów ds. oświetlenia

Ekoprojekt to polityka obowiązująca we wszystkich krajach Unii Europejskiej, mająca na celu poprawę efektywności energetycznej, promowanie zrównoważonej gospodarki oraz umożliwienie łatwej weryfikacji parametrów jakościowych źródeł światła i opraw oświetleniowych. Ecodesign EU 2019/2020 nakłada nowe obowiązki na producentów oświetlenia, a nowe wymagania pozostają aktualnym tematem już od kilku lat.Post by Krzysztof Jeżowski I sales engineer @ GL Optic

Jakie są obowiązki producenta oświetlenia w zakresie ekoprojektu?

Dokument przedstawia zestaw wymagań mających na celu poprawę efektywności energetycznej i ogólnej jakości produktów oświetleniowych:
  • produkt musi spełniają wymagania techniczne określone w Ecodesign, na przykład parametry migotania, takie jak PstLM i SVM, które nie pojawiły się w poprzednich wymaganiach
  • produkt musi zgodność z nową, uproszczoną skalą efektywności energetycznej. Skala od A +++ do G została zastąpiona skalą od A do G, aby zmniejszyć dużą liczbę klas o wysokiej efektywności energetycznej
  • produkt potrzebuje nowej etykiety efektywności energetycznej które wyraźnie wyświetlają zestaw parametrów, aby pomóc konsumentowi w podjęciu świadomej decyzji o zakupie na ich podstawie
  • produkt musi być zarejestrowany w bazie danych EPREL które wyświetlają wszystkie parametry jakościowe produktów oświetleniowych dla informacji publicznej

Jakie są obowiązki w zakresie ekoprojektu dla specjalistów ds. pomiarów oświetlenia?

Aby spełnić wszystkie zobowiązania związane z ekoprojektem, producenci często stają przed koniecznością wdrożenia nowych procedur w dziedzinie badań i rozwoju, produkcji i kontroli jakości. Oznacza to, że specjaliści ds. pomiarów mają do wykonania nowe zadania:
  • oni konieczność przeprowadzenia bardziej szczegółowych pomiarów aby zdefiniować wszystkie parametry
  • oni konieczność tworzenia list parametrów do rejestracji w bazie danych EPREL

Jakie są obowiązki w zakresie ekoprojektu dla importerów i dystrybutorów?

Jeśli chcesz wprowadzić nowy produkt na rynek europejski, musisz należy zarejestrować go w bazie danych EPREL. W tym celu importerzy i dystrybutorzy muszą uzyskać wymagane dane od producenta lub przeprowadzić własne pomiary w celu ich weryfikacji.

Jakie są obowiązki w zakresie ekoprojektu dla importerów i dystrybutorów?

Aby upewnić się, że na rynek UE trafiają wyłącznie produkty dobrej jakości, urzędnicy powinien być w stanie zweryfikować zgodność z dyrektywą w sprawie ekoprojektu.