GLOPTIC_LOGO_WHITE_BB_CLAIM_B

GL Optic sponsoruje XXX Krajową Konferencję Oświetleniową 2022

Po raz kolejny objęliśmy patronatem XXX Krajową Konferencję Techniki Świetlnej 2022 oraz II Forum Techniki Świetlnej, które odbędą się w dniach 9-10.06 w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferu Technologii w Warszawie (Politechnika Warszawska).To najważniejsze spotkanie środowiska oświetleniowego w Polsce, poświęcone najnowszym technologiom i rozwiązaniom oświetleniowym. Program obejmuje wykłady i prezentacje, prowadzone przez ekspertów ze świata nauki, przemysłu i usług oświetleniowych. Wydarzenie obejmuje również wystawę firm oświetleniowych i metrologicznych.Wymiana wiedzy to największa zaleta tego typu wydarzeń.W tym roku w programie znajdą się 3 prezentacje naszych pracowników.
Na 9 czerwca, podczas Sesji I, dotyczącej testowania systemów oświetleniowych, Jan Lalek, Dyrektor Techniczny GL Optic przedstawi prezentację zatytułowaną "Urządzenie do charakteryzacji czułości spektralnej luksomierzy, radiometrów i kamer luminancji (monochromatycznych i RGB)"., w której zaprezentuje system pomiarowy oparty na podwójnym monochromatorze, dwóch źródłach światła, który umożliwia pomiar czułości spektralnej w zakresie od 200 nm do 1100 nm z rozdzielczością optyczną 5 nm. Podczas tej samej sesji, Borys Skrzypiński, inżynier wsparcia technicznego GL Optic, opowie o wyzwaniach związanych z ekoprojektem, przed którymi wciąż stoją producenci i importerzy oświetlenia. W prezentacji przedstawi w jaki sposób wykonać testy produktu do rejestracji w bazie EPREL. Przedstawi co oznacza wprowadzenie Ecodesign dla poszczególnych grup, od producentów/importerów oświetlenia, przez techników laboratoryjnych wykonujących pomiary, po urzędników i użytkowników. Przedstawi również rozwiązania oferowane przez GL Optic w zakresie pomiarów zgodnych z Ecodesign, które obejmują kompletne systemy pomiarowe oraz oprogramowanie z modułem EPREL. Opowie również o kierunkach rozwoju i długofalowym wpływie Ekoprojektu na rynek oświetleniowy.
Na 10 czerwca, podczas Sesji V, dotyczącej badania promieniowania optycznego i barwy światła, Marcin Pelko, Kierownik Laboratorium Wzorcującego i Badawczego Promieniowania Optycznego CARLO przedstawi prezentację zatytułowaną "Praktyczne podejście do zastosowania radiometru do pomiaru i oceny źródeł o różnych charakterystykach widmowych promieniowania UV".
Udział w konferencji jest bezpłatny, ale wymaga wcześniejszej rejestracji online.