GLOPTIC_LOGO_WHITE_BB_CLAIM_B

GL Optic partnerem IX Krakowskich Dni Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Dotychczasowa praktyka pokazuje, że pomiary weryfikujące jakość oświetlenia drogowego w miejscu jego instalacji wykonywane są sporadycznie. Precyzyjna inspekcja infrastruktury oświetlenia drogowego, tj. weryfikacja zgodności z założeniami projektu, sprawdzenie czy na etapie realizacji nie zostały wprowadzone zmiany wpływające na wydajność opraw, sprawdzenie stanu technicznego lamp oraz weryfikacja ich parametrów fotometrycznych są istotne nie tylko z punktu widzenia bezpieczeństwa, ale również pozwalają na optymalizację kosztów oświetlenia, co w dzisiejszych czasach jest jednym z największych wyzwań dla zarządców dróg. Na prawidłowe oświetlenie drogi wpływ ma nie tylko jakość samych lamp, ale także rodzaj nawierzchni, jej wilgotność oraz kolor elewacji sąsiadujących budynków. Pomiar luminancji odcinka drogi lub strefy przejścia dla pieszych pozwala uniknąć niedoświetlenia lub nadmiernego oświetlenia dróg, co bezpośrednio wpływa na poprawę bezpieczeństwa i ma wpływ na koszty.
Chcemy edukować i uświadamiać zarządców dróg, że takie pomiary nie muszą być skomplikowane, dlatego po raz kolejny podjęliśmy współpracę jako partner wydarzenia - IX Krakowskich Dni Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, które odbędą się w dniach 25-27 maja 2022 roku w Krakowie.
Zapraszamy na wykład "Praktyczne doświadczenia w pomiarach rozkładu luminancji na oświetlonych odcinkach dróg klasy M oraz w strefie dojazdu do tunelu", który poprowadzi Mikołaj Przybyła. Zaprezentuje on jak wygląda pomiar luminancji w terenie, jakie są odpowiednie warunki do takich pomiarów i według jakich norm powinny być one wykonywane. Przedstawi również praktyczne doświadczenia zdobyte podczas wykonywania pomiarów luminancji w terenie dla różnych zastosowań, m.in. oceny jakości zainstalowanego oświetlenia, weryfikacji nowoczesnych systemów sterowania oświetleniem drogowym czy pomiarów luminancji różnych powierzchni. Podczas prezentacji omówione zostaną również kwestie pomiarów luminancji w strefie dojazdu do tunelu, na podstawie pomiarów przeprowadzonych w Skandynawii. Nasi specjaliści będą również dostępni na stoisku, gdzie chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania.
GL Opticam 3.0 4K TEC to kompleksowy system do pomiaru luminancji obrazu ze szczególnym uwzględnieniem pomiaru oświetlenia drogowego, zgodnie z wymaganiami normy EN 13201. Jego innowacyjną cechą jest pełne dostosowanie do pomiarów w terenie. Poniżej znajduje się lista funkcji ułatwiających pomiary w terenie:
  • Obudowa klasy IP54
  • stabilizacja temperatury roboczej systemu pomiarowego
  • źródło zasilania akumulatorowego
  • znaczniki pól pomiarowych
  • koło do pomiaru odległości
  • komputer z oprogramowaniem umożliwiającym wygodne i szybkie uzyskanie wyników pozwalających na ocenę jakości oświetlenia drogi/terenu w czasie rzeczywistym
  • Wszystko zapakowane jest w poręczne pudełka, z których można zbudować wygodną stację do obsługi całego systemu
Zespół GL Optic opracował system GL Opticam 3.0 we współpracy z zespołem Katedry Techniki Świetlnej i Elektrotermii Politechniki Poznańskiej, w ramach Programu Operacyjnego SMART GROWTH 2014-2020.
Na IX KRAKOWSKIE DNI BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2022 złożą się trzy wydarzenia branżowe: II Ogólnopolskie Forum Specjalistyczne "PROBLEMY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2022" , X Ogólnopolskie Forum Specjalistyczne "ORGANIZACJA RUCHU DROGOWEGO 2022, III Ogólnopolskie Forum Specjalistyczne "Oświetlenie Uliczne i Drogowe - LIGHTING 2022".
Udział w wydarzeniu wymaga opłaty za wstęp i wcześniejszej rejestracji.