Usługi pomiarowe

GL Optic calibration and light measurements Black Body radiator

POMIARY FOTOMETRYCZNE I RADIOMETRYCZNE

Oferujemy szeroki zakres usług pomiarów fotometrycznych i radiometrycznych.

Najczęściej oferowane są pomiary fotometryczne za pomocą gonio-spektroradiometru lub systemu z kulą całkującą, zgodnie z CIE S 025 / E: 2015, EN 62471, IESNA LM-79-08. Pomiar goniofotometryczny rozkładu natężenia światła (LID) jest dostępny wraz z profesjonalnym raportem, który może obejmować: strumień świetlny, rozsył światłości (format danych LDT i IES – z użyciem goniometru), kąt wiązki, współrzędne barwy x, y, kątowa jednorodność barwy, CCT, odległość od krzywej Planka  Duv, CRI, widmowy rozkład mocy, skuteczność świetlna, moc elektryczna i współczynnik mocy.

Pomiary lamp UVC są dostępne za przy użyciu goniospektroradiometru, który może przedstawiać wyniki w postaci wykresu rozsyłu mocy promienistej (Radiant Intensity Distribution). Dodatkowo oferowane są pomiary natężenia napromienienia UV i strumienia promieniowania UV.

BADANIA I ROZWÓJ

Nasz zespół badawczo-rozwojowy na co dzień współpracuje z uznanymi instytucjami badawczymi. Nasi inżynierowie regularnie uczestniczą w licznych projektach badawczych realizowanych m.in. we współpracy z Centralnym Instytutem Ochrony Pracy – Państwowym Instytutem Badawczym (CIOP-PIB), Politechniką Poznańską oraz Wszechrosyjskim Instytutem Pomiarów Optycznych i Fizycznych Federalne Przedsiębiorstwo Unitarne (VNIIOFI). Te współprace zaowocowały wieloma uznanymi na całym świecie innowacyjnymi rozwiązaniami m.in.  metodą wzorcowania opartą na dwóch wzorcach (lampa kwarcowo-wolframowo-halogenowa (QTH) i lampa deuterowa), programowalnym  źródłem światła o jednorodnej luminancji, przenośnym systemem do pomiaru bezpieczeństwa fotobiologicznego, mobilnym układem do pomiarów natężenia oświetlenia drogowego, kamerą do pomiaru luminancji do pomiarów oświetlenia drogowego zgodnie z obowiązującymi normami. Te i wiele innych objęte są ochroną patentową.

Zespół GL opracowywał na zamówienie optyczne systemy pomiarowe dla wielu ośrodków badawczo-rozwojowych i instytutów, takich jak: Gwangju Institute of Green-Car Advancement w Korei Południowej, Instytut Biologii Doświadczalnej w Polsce, Signify, iRobot, Osram, LG itp.

GL Optic calibration and light measurements Black Body radiator reasearch and development
GL Optic calibration and light measurements Black Body radiator workshops and trainings

WARSZTATY I SZKOLENIA

Regularnie dzielimy się wiedzą z zakresu pomiarów światła i promieniowania optycznego podczas organizowanych szkoleń i warsztatów. Obejmują one fotometrię i kolorymetrię, jakość światła i oświetlenia w całym zakresie promieniowania optycznego, interakcje fotobiologiczne, tętnienie i migotanie oraz wpływ światła na cykl okołodobowy. Uczymy o metodach pomiaru modułów LED, lamp i opraw LED zgodnie z normą CIE 025: 2015, o pomiarach strumienia świetlnego za pomocą kuli całkującej, o pomiarach kątowego rozsyłu światła za pomocą goniometru i tworzenia plików fotometrycznych, a także o pomiarach luminancji (oprawy, wnętrza i drogi). Dzielimy się również naszymi doświadczeniami w zakresie spełnienia wymagań obowiązujących norm oświetleniowych.