GLOPTIC_LOGO_WHITE_BB_CLAIM_B
GL OPTIC na targach TEFEN

I Konferencja "Technologie energooszczędne"

18 maja 2018, Politechnika Białostocka, Białystok, Polska. I Konferencja Naukowo-Techniczna "Technologie efektywnej energii" (Tytuł oryginału: I Konferencja Naukowo-Techniczna "Technologie efektywności energetycznej")

Celem konferencji jest dyskusja naukowa pomiędzy przedstawicielami środowisk akademickich, administracji publicznej i sektora energetycznego na temat technologii energooszczędnych. Podczas panelu plenarnego uczestnicy skoncentrują się na wykorzystaniu energii odnawialnej i światła dziennego w budynkach użyteczności publicznej i obszarach komunalnych.

Jesteśmy zaszczyceni mogąc uczestniczyć w konferencji i zaprezentować temat "Nowe wskaźniki jakości oświetlenia. Technologia i metody pomiaru".