GLOPTIC_LOGO_WHITE_BB_CLAIM_B
Wymogi dotyczące ekoprojektu optycznego

Które produkty podlegają wymogom ekoprojektu?

Aby poprawić efektywność energetyczną, promować zrównoważoną gospodarkę i umożliwić łatwą weryfikację parametrów jakościowych, wszystkie kraje EE są zobowiązane do przestrzegania polityki Ecodesign. Typy produktów obecnie objęte tymi zasadami to te, które zużywają energię, w tym produkty oświetleniowe.Post by Krzysztof Jeżowski I inżynier sprzedaży @GL Optic

Które produkty oświetleniowe są objęte wymogami ekoprojektu?

Za produkt oświetleniowy uważa się źródło światła, ale także sprzęt sterujący, tj. wszelkiego rodzaju zasilacze i komponenty elektroniczne. Zasady etykietowania nie mają zastosowania do opraw oświetleniowych (chociaż etykieta była wcześniej stosowana do 25 grudnia 2019 r.). Oprawa oświetleniowa to kompletne urządzenie elektryczne, które rozprowadza, filtruje lub przekształca światło z jednej lub kilku lamp (na przykład lampy stołowej, ściennej lub sufitowej). Jeśli jednak oprawa oświetleniowa zawiera wymienne źródło światła, konieczne jest zidentyfikowanie tego źródła. W przypadku opraw oświetleniowych, w których źródło światła jest niewymienne, cała oprawa oświetleniowa jest uważana za źródło światła.
Do których produktów oświetleniowych mają zastosowanie wymagania ECODESIGN:
  • Tylko źródła światła białego. Czerwone, zielone lub inne źródła światła są wykluczone, chyba że możliwe jest uzyskanie bieli poprzez zmieszanie tych kolorów w jednym źródle
  • Strumień świetlny od 60 lm do 82 000 lm
  • Strumień źródła przeliczony na wymiar powierzchni świetlnej powinien być mniejszy niż 500 lm/mm2.
  • Wyłączone są specjalne lampy medyczne, samochodowe itp.

Konsekwencje niezgodności z wymogami ekoprojektu

Kara za nieprzestrzeganie EPREL wynosi od jedno- do dziesięciokrotności średniej krajowej, do 100 000 PLN za produkt niezgodny. Do tego dochodzą koszty wycofania produktu z rynku oraz koszty, jakie poniesie organ kontroli produktów. Produkt może trafić do Rejestru Produktów Niezgodnych i Niebezpiecznych UOKiK oraz do odpowiednich rejestrów unijnych. Należy również podkreślić, że świadomość konsumentów w dzisiejszych czasach jest coraz większa i należy liczyć się z tym, że produkty nieoznakowane mogą być przez nich rzadziej wybierane.

Korzyści dla użytkowników końcowych

W dzisiejszych czasach temat zużycia energii jest bardzo ważnym aspektem wyboru produktów przez konsumentów. Wysokie ceny energii zmuszają ich do szukania oszczędności i coraz częściej wybierają produkty zużywające mniej energii. Ponadto dzisiejsza nauka dowodzi, że światło naturalne i elektryczne ma ogromny wpływ na samopoczucie człowieka, dlatego wprowadzenie wymogów dotyczących odpowiedniej jakości produktów oświetleniowych jest z pewnością korzystne dla konsumentów, gdyż ogranicza dostęp do produktów niskiej jakości, które mogą mieć negatywny wpływ na ludzi. Dzięki etykiecie z wyraźnym oznaczeniem efektywności energetycznej oraz odnośnikiem do bazy danych EPREL, gdzie można znaleźć parametry jakościowe, każdy może podjąć świadomą decyzję o zakupie.