GLOPTIC_LOGO_WHITE_BB_CLAIM_B

Uzyskanie danych kątowego rozkładu radiometrycznego lampy UVC sformatowanych dla oprogramowania do projektowania oświetlenia w celu symulacji poziomów natężenia napromienienia w pomieszczeniach.

DIALux oraz Relux to najczęściej używane oprogramowanie i aplikacje do projektowania systemów oświetleniowych w Europie. Systemy te wykorzystują formaty plików .ldt lub .ies, które zawierają dane fotometryczne dotyczące światła. Co więcej, na ich podstawie tworzona jest symulacja oświetlenia danej przestrzeni. A gdyby za pomocą tych programów można było ocenić źródła dezynfekcji UVC? Obecnie jest to możliwe dzięki zastosowaniu systemów pomiarowych GL i GL Spectrosoft oprogramowanie.
Dzięki naszym profesjonalnym systemom pomiar źródeł światła w zakresie od 200 nm do 1100 nm jest szybki i łatwy. W przypadku źródeł światła UV jesteśmy w stanie zmierzyć rozkład natężenia promieniowania, który jest odpowiednikiem rozkładu natężenia światła w zakresie widzialnym. Pomiar rozkładu natężenia promieniowania jest narzędziem, które pomaga scharakteryzować źródło światła i ocenić wydajność rozkładu promieniowania z lampy lub innego źródła emitującego.
W przypadku pomiarów bezwzględnych w tym rozszerzonym zakresie widmowym, GL Spectis 5.0 z różnymi sondami optycznymi. W zeszłym roku wprowadziliśmy nowy spektroradiometr, a mianowicie,  GL Spectis 4.0. Jest on przeznaczony do użytku z systemem goniometru do testowania źródeł światła UV. Takie połączenie daje możliwość pełnego scharakteryzowania rozkładu natężenia promieniowania poza zakresem wizualnym.
Charakterystykę 3D wydajności radiometrycznej źródła światła można przeprowadzić w taki sam sposób, jak w przypadku wydajności fotometrycznej. Zamiast natężenia światła wyrażonego w kandelach (cd), należy zmierzyć rozkład natężenia promieniowania wyrażony w watach na steradian (W/sr). Pomiary goniometryczne w połączeniu z odpowiednimi czujnikami radiometrycznymi/spektroradiometrycznymi pozwalają na zebranie niezbędnych punktów odczytu dla mierzonej oprawy (rozkład przestrzenny). (Rys.1)
Wartości danych radiometrycznych zmierzone dla danego zakresu spektralnego można zapisać w formacie txt. odpowiadającym .ltd lub .ies. (Rys. 2)
Dzięki plikom fotometrycznym zawierającym wartości radiometryczne, narzędzia do projektowania oświetlenia mogą być stosowane do projektowania wszystkich obszarów zastosowań UV w oparciu o dostępne oprogramowanie zdolne do odczytu formatów plików .ltd lub .ies. Obliczone wartości natężenia napromienienia byłyby wyrażone w luksach, podczas gdy odnoszą się do wartości radiometrycznych w watach na metr kwadratowy.