GLOPTIC_LOGO_WHITE_BB_CLAIM_B
Odwzorowanie kolorów GL SPECTROSOFT TM-30-18

Urządzenia GL SPECTROSOFT i GL SPECTIS Touch są gotowe na nowy wskaźnik oddawania barw Rf (w odniesieniu do IES TM-30-18).

Dokładna kwantyfikacja charakterystyki oddawania barw źródła światła jest złożonym problemem. Do końca 2020 roku zaktualizowaliśmy GL SPECTROSOFT (oprogramowanie komputerowe), a także oprogramowanie układowe na pokładzie serii GL SPECTIS Touch, aby uwzględnić najnowsze zmiany w odniesieniu do IES TM-30-18. Oprogramowanie generuje grafikę wektorową kolorów, która wskazuje średnie przesunięcia barwy i chrominancji, a także pomaga w interpretacji wartości Rf i Rg.

Dostępna jest możliwość pomiarów zgodnie z TM-30-18:

  • Oprogramowanie GL SPECTROSOFT PC od wersji 3.1.136 PRO / LAB. Istnieje możliwość bezpłatnej aktualizacji od wersji v.3.X.X.
  • GL SPECTIS Touch firmware od wersji v.3.0.41. Aktualizacja jest możliwa tylko dla urządzeń z oprogramowaniem v.3.x.x. Oferujemy bezpłatną aktualizację GL SPECTIS Touch oprogramowanie układowe z usługą okresowej kalibracji urządzenia

Nasze oprogramowanie do pomiaru światła GL SPECTROSOFT M daje użytkownikowi możliwość nie tylko pomiaru światła, ale także eksperymentowania z danymi. Testowanie (np. PAS/FAIL), analiza zgodnie z międzynarodowymi standardami (CIE, ISO, IES itp.), porównywanie z innymi danymi (okno referencyjne) i wykonywanie obliczeń przy użyciu różnych parametrów (np. zliczanie wartości natężenia oświetlenia) są dostępne na jednej platformie. Spectrosft działa jako narzędzie typu plug-and-play dla wszystkich naszych spektrometrów, systemów kul całkujących lub systemów goniometrycznych.