GLOPTIC_LOGO_WHITE_BB_CLAIM_B

GL Optic na I Krajowej Konferencji Metrologicznej w Polsce

Wspieramy I Krajową Konferencję Metrologiczną, która odbędzie się online w dniach 25-27 maja 2021 roku. Krajowa Konferencja Metrologiczna (KKM) skierowana jest do wszystkich osób zajmujących się metrologią we wszystkich aspektach praktycznych i teoretycznych.

25 maja odbędą się dwie prezentacje przygotowane przez naszych specjalistów. Marcin Pelko, kierownik Laboratorium Wzorcowania i Badań Promieniowania Optycznego CARLO opowie o projekcie utworzenia naszego laboratorium i zaprezentuje jego możliwości pomiarowe. Andrzej Rybczyński wygłosi wystąpienie na temat "Błędy przyrządu spektroradiometru matrycowego w budżecie niepewności pomiaru promieniowania uv".

I Krajowa Konferencja Metrologiczna (KKM 2021) jest kontynuacją konferencji Komputerowe Wspomaganie Metrologii (MWK). Organizatorami KKM są Instytut Systemów Elektronicznych Wydziału Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej oraz Wojskowe Centrum Metrologii Ministerstwa Obrony Narodowej. Konferencja KKM 2021 odbędzie się w trybie zdalnym.