GLOPTIC_LOGO_WHITE_BB_CLAIM_B
Spotkanie PEROSH Opticam GL Optic

Spotkanie PEROSH zorganizowane przez GL Optic

Od 28 lutego do 1 marca 2023 r. europejscy eksperci w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz pomiarów jakości światła spotkają się, aby wymienić się doświadczeniami i wiedzą na temat "Oceny ryzyka związanego z reflektorami dużej mocy - fotochemiczne i termiczne zagrożenia siatkówki w miejscu pracy" (HiPoSisAs). GL Optic Polska jest gospodarzem tego wydarzenia.
Podczas tego spotkania uczestnicy przeprowadzą pomiary reflektorów w terenie, a następnie omówią wyniki w celu określenia kryteriów oceny zagrożeń fotochemicznych i termicznych na stanowiskach pracy narażonych na działanie reflektorów o dużej mocy. Głównym celem jest opracowanie uproszczonej oceny ryzyka dla odpowiednich miejsc pracy w celu zapewnienia praktycznego narzędzia dla inspektorów BHP. Pomoże to poprawić bezpieczeństwo pracowników narażonych na promieniowanie optyczne.
PEROSH to skrót od "Partnership for European Research in Occupational Safety and Health", którego celem jest koordynacja i współpraca w zakresie europejskich badań i rozwoju w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Sieć obejmuje 14 instytutów bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy (CIOP-PIB). Odgrywa kluczową rolę w krajowych powiązaniach z rządami/władzami oraz systemami ubezpieczeń zdrowotnych i wypadkowych.