GLOPTIC_LOGO_WHITE_BB_CLAIM_B
gl optic pomiar luminancji kongres bezpieczeństwa ruchu drogowego 2023

Kongres Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2023 Kraków

W dniach 1-3 marca w Krakowie odbędzie się Kongres Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Uczestniczymy w tym wydarzeniu kolejny rok z rzędu.

Mikołaj Przybyła będzie jednym z prelegentów podczas kongresu. Wygłosi on prezentację zatytułowaną: "Jak zapewnić odpowiednie warunki oświetlenia drogowego zgodnie z obowiązującymi przepisami normy i nowymi wytycznymi projektowymi". Zarządcy dróg decydują się na inwestycje w nowoczesne rozwiązania oświetleniowe, które oferują znaczne oszczędności energii i są szansą na poprawę widoczności na oświetlanych odcinkach dróg. Optymalne wykorzystanie zalet nowej technologii przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniej jakości oświetlenia jest możliwe po określeniu właściwych założeń projektowych. Następnie należy wykonać projekt, zapewnić prawidłowe wykonanie instalacji oraz mieć możliwość i narzędzia do weryfikacji zgodności inwestycji z projektem i założeniami. Jak sprawdzić, czy założenia i projekt były prawidłowe i czy na etapie wykonawstwa nie wprowadzono zmian, które wpłynęły na parametry użytkowe opraw oraz czy zastosowane oprawy są zgodne ze specyfikacją.

Prezentacja dotyczyć będzie aktualnych wymagań normatywnych, przepisów krajowych oraz nowych wytycznych w zakresie projektowania i pomiarów oświetlenia dróg i przejść dla pieszych. Podzielimy się również wnioskami i doświadczeniami z ostatnich dwóch lat pomiarów oświetlenia drogowego w różnych projektach w Polsce. Przedstawimy również ciekawe, praktyczne doświadczenia różnych firm i instytucji, które są uczestnikami skomplikowanego procesu inwestycyjnego oświetlenia drogowego w Polsce.