GLOPTIC_LOGO_WHITE_BB_CLAIM_B

Pomiar warunków oświetleniowych pod względem HCL

GL Optic była pierwszą firmą na świecie, która wprowadziła urządzenie umożliwiające pomiar oświetlenia z uwzględnieniem wymagań oświetlenia zorientowanego na człowieka.

W ubiegłym roku Międzynarodowa Komisja ds. Oświetlenia wydała nowy standard CIE SO26:2018, który definiuje sposoby pomiaru oświetlenia pod kątem oświetlenia zorientowanego na człowieka, tj. oceny wpływu oświetlenia na cykl dobowy człowieka. Dokument opisuje wskaźnik o nazwie Melanopowy ekwiwalent luminancji światła dziennego (M-EDI). Na podstawie tej wartości można określić, w jakim stopniu dany rozkład widmowy światła może skutecznie hamować wydzielanie melatoniny w ciągu dnia, a tym samym wpływać na nasz rytm pracy i odpoczynku. Jest to pierwszy międzynarodowy dokument, który określa metodę obliczania oświetlenia ukierunkowanego na człowieka.

GL-Optic jako pierwsza firma na świecie wprowadziła produkt umożliwiający obliczanie HCL według nowej miary. Miernik GL Spectis 1.0 Touch + Flicker wyposażony w specjalne oprogramowanie daje możliwość obliczania wartości radiometrycznych jako wpływu efektywności oświetlenia na ludzi.

Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź blog jakość światła.blog