GLOPTIC_LOGO_WHITE_BB_CLAIM_B
GL Optic na dorocznej konferencji IES 2018

Nowoczesne audyty oświetlenia zaprezentowane na konferencji IES w Bostonie, Ma

Doroczna konferencja Illuminating Engineering Society w dniach 9-11 sierpnia w Bostonie w stanie Massachusetts obejmuje szereg warsztatów edukacyjnych, seminariów i prezentacji referatów. Z przyjemnością dzielimy się informacjami na temat naszego referatu, który zostanie zaprezentowany przez Jamesa Summersa, wiceprezesa GL Optic Americas i Miko Przybyla COO GL Optic w sobotę, 11 sierpnia - 9:00 - 9:30 w The Westin Boston Waterfront.

Nowoczesne audyty oświetlenia. Technologia wspierająca projektantów i wykonawców w weryfikacji zgodności oświetlenia. ABSTRAKT:

Zapewnienie jakości produktów LED znacznie się poprawiło w ostatnich latach, ale technologia automatyzacji i poprawy audytów oświetlenia pozostaje w tyle. Większość norm i rozwiązań systemowych koncentruje się na jakości produktów oświetleniowych podczas prac badawczo-rozwojowych i produkcyjnych. Podczas gdy wspierają one producentów lamp i opraw oświetleniowych w osiąganiu lepszej wydajności, skuteczności i zgodności produktu, użytkownicy końcowi mają ograniczone możliwości weryfikacji, czy zainstalowane systemy osiągają swoje cele.

Obecnie firmy pracujące zgodnie z normami Well Building Standards lub postępowymi przepisami stanowymi, takimi jak kalifornijski kodeks budowlany Title 24, często borykają się z oceną jakości oświetlenia na miejscu i pomiarem zgodności z normami. Rozszerzony zakres i nowe metryki tych norm komplikują weryfikację jakości zainstalowanego oświetlenia. Co więcej, często istnieje znaczna luka między teoretycznymi obliczeniami oprogramowania Computer Added Design a rzeczywistymi implementacjami oświetlenia. W związku z tym rośnie zapotrzebowanie na niezawodne, praktyczne i wydajne narzędzia i praktyki weryfikacji oświetlenia LED na miejscu, które mogą stanowić pomost między środowiskiem teoretycznym a rzeczywistym.

Niniejszy artykuł zawiera szczegółowy opis nowatorskiego rozwiązania audytowego łączącego oprogramowanie CAD do projektowania oświetlenia z pomiarami na miejscu przy użyciu specjalnych spektroradiometrów natężenia oświetlenia. Rezultatem jest proces weryfikacji, który wykorzystuje plany CAD jako odniesienie do projektu i audytuje rzeczywiste poziomy oświetlenia oraz inne wskaźniki jakości, identyfikując różnice między projektem a rzeczywistymi warunkami.

Omówimy również wykorzystanie urządzeń do obrazowego pomiaru luminancji w praktycznej weryfikacji dużych audytów luminancji wewnątrz i na zewnątrz budynków. Podczas gdy dostępne narzędzia projektowe wspierają inżynierów w obliczaniu i symulacji poziomów luminancji, niewiele jest dostępnych do weryfikacji projektów na miejscu. Jest to szczególnie istotne w przypadku instalacji oświetlenia architektonicznego i drogowego.

Przyszłe systemy kontroli jakości oświetlenia powinny zapewnić praktyczne narzędzia do kompleksowych audytów oświetlenia w terenie, ponieważ takie pomiary nie będą już ograniczone do środowisk laboratoryjnych.

Harmonogram wydarzenia można znaleźć tutaj http://sched.co/FIhY