GLOPTIC_LOGO_WHITE_BB_CLAIM_B

Nowa gama rozwiązań do szybkiej i dokładnej charakterystyki źródeł promieniowania UV-A, B i C

GL Optic wprowadza szereg rozwiązań zoptymalizowanych do pomiaru diod UV w różnych zastosowaniach. Wysoko precyzyjne optyczne przyrządy pomiarowe produkowane przez GL Optic od 10 lat są obecnie dostępne w różnych konfiguracjach pozwalających na pomiary pojedynczych diod LED, modułów LED, a także lamp UV opartych na diodach LED.

Nowy, wysokiej klasy model w przystępnej cenie GL SPECTIS 4.0 UV jest przeznaczony do szybkiej weryfikacji promieniowania UV w środowisku produkcyjnym oraz w laboratorium.

Zintegrowany system sferyczny dla diod LED UV

Po właściwej kalibracji spektroradiometr może być połączony z małą kulą całkującą 48mm do pomiaru mocy promieniowania pojedynczych źródeł lub kulą 205mm do testowania większych modułów. Nagrodzony zestaw GL RID One UV składa się ze spektroradiometru połączonego z goniometrem stołowym do pomiaru kątowego rozkładu natężenia promieniowania.Promieniowanie UV jest szeroko stosowane w procesach przemysłowych oraz w gabinetach lekarskich i stomatologicznych do różnych celów, takich jak leczenie chorób skóry, unieszkodliwianie bakterii (dezynfekcja) lub fototerapia. Stosuje się je do utwardzania tuszy i żywic, kontroli dzieł sztuki, uwierzytelniania klejnotów i minerałów, weryfikacji dokumentów, badań przeprowadzanych na miejscu zbrodni zwabiania szkodników. Skuteczność promieniowania UV może się znacznie różnić nawet przy nieznacznie różnej częstotliwości promieniowania. Ta niewidoczna część promieniowania optycznego może być mierzona tylko przy użyciu skalibrowanych i niezawodnych optycznych przyrządów pomiarowych.

Zwiększone wykorzystanie diod UV wymaga zastosowania dostępnych i niezawodnych narzędzi pomiarowych. Dla projektowania i oceny systemów wykorzystujących promieniowanie UV bardzo ważna jest znajomość mocy promieniowania przy dokładnej wartości długości fali. Na przykład krzywa czułości dla bakterii E-coli jest silnie uzależniona od długości fali – poziom zanieczyszczeń w wodzie pitnej będzie różny dla tej samej mocy wypromieniowywanej w różnych punktach zakresu UVC; w przypadku zwalczania szkodników, optymalny zakres wabienia much wynosi około 365 nm i jest to długość fali, która jest emitowana przez konwencjonalne lampy UVA w urządzeniach do zwalczania much. Przesunięcie jej powoduje zmniejszenie skuteczności wabienia much. W leczeniu skóry przy wykorzystaniu UVB krytyczną rolę odkrywają aplikacje kontrolujące wąską wiązkę przy 311 nm ze względu na niebezpieczne efekty uboczne. Stabilny w czasie, powtarzalny i skalibrowany spektroradiometr jest odpowiedzią na bezpieczne wytwarzanie urządzeń emitujących promieniowanie UV.

Zakres roboczy spektrometru Spectis 4.0 zaczyna się od 200 nm. W zależności od konfiguracji rozdzielczość optyczna (FWHM) może być ustawiona na 0,5 nm. Dedykowana regulacja termiczna pozwala na stabilne odczyty przy różnych temperaturach aplikacji do 35 °C. Dzięki odpowiedniej kalibracji, bezwzględne wartości spektralne UV są wolne od wpływu światła rozproszonego. Korekcja długości fali i liniowości jest weryfikowana na ławie optycznej. Odczyty bezwzględne są weryfikowane ze wzorcem promieniowania ciała czarnego i sprawdzane za pomocą lampy deuterowej w przypadku krótkiego zasięgu UV. Pomiary UV przy użyciu GL Spectis 4.0 mogą sprostać wymaganiom pomiarowym w różnych zastosowaniach promieniowania ultrafioletowego źródeł LED.