GLOPTIC_LOGO_WHITE_BB_CLAIM_B
Doroczna konferencja GL OPTIC

Międzynarodowa konferencja dla partnerów GL Optic odbędzie się w dniach 20-22 lutego 2019 r. w Puszczykowie.

Jest to cykliczne wydarzenie, które odbywa się co dwa lata. W tegorocznym spotkaniu organizowanym przez GL Optic wezmą udział przedstawiciele firmy z różnych krajów: Niemiec, Anglii, Hiszpanii, Francji, Włoch, Korei, Indii, Stanów Zjednoczonych i Kanady.

Konferencja odbędzie się w nowym Centrum Badawczo-Rozwojowym w Puszczykowie. W ramach tego ośrodka powstało nowoczesne laboratorium fotometryczne z zapleczem wykładowym i szkoleniowym.

Podczas konferencji GL Optic przedstawi szczegóły obecnego projektu zatytułowanego "Utworzenie laboratorium kalibracji optycznej oraz prace badawczo-rozwojowe nad wdrożeniem wzorca promieniowania", współfinansowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego i realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.2 "Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski". Spotkanie będzie również okazją do zaprezentowania najnowszego sprzętu pomiarowego zakupionego w ramach tego projektu. Odbędzie się również oficjalna prezentacja laboratorium.

Informacje o laboratorium

Nowo powstałe laboratorium będzie pełniło dwie funkcje: będzie wykonywało pomiary fotometryczne i pomiary promieniowania optycznego do celów porównawczych i badawczych na zlecenie GL Optic (w tym kalibrację urządzeń produkowanych przez GL Optic) oraz będzie świadczyło usługi w postaci pomiarów fotometrycznych dla różnych firm i instytucji, takich jak firmy oświetleniowe, instytuty badawcze i ośrodki naukowe.

Laboratorium zostało wyposażone w modelowy promiennik - czarny korpus, który jest oryginalnym standardem promieniowania optycznego. GL Optic jest jedyną firmą w Europie Środkowo-Wschodniej, która posiada wzorzec tej klasy i jednocześnie jedyną firmą komercyjną na świecie, która ma dostęp do takiego wzorca. Zazwyczaj takimi standardami dysponują jedynie państwowe instytuty pomiarowe. Laboratorium fotometryczne GL Optic spełnia wymagania najnowszych norm europejskich.

Oferta szkoleniowa

Sala wykładowa dostępna w Centrum Badawczo-Rozwojowym jest przygotowana do wszelkiego rodzaju prezentacji, konferencji i szkoleń z zakresu techniki świetlnej, a także pomiarów promieniowania optycznego.

Szkolenia organizowane przez GL Optic skierowane będą do firm oświetleniowych oraz podmiotów zajmujących się sprzedażą lub montażem produktów oświetleniowych, a także firm dostarczających komponenty do produkcji opraw, np. moduły LED i zasilacze. W ofercie szkoleniowej GL Optic znajdą się również szkolenia przygotowane specjalnie dla danej branży, np. motoryzacyjnej czy elektronicznej, z zakresu techniki oświetleniowej.

Od teraz klienci GL Optic mogą również liczyć na wsparcie techniczne firmy nie tylko w miejscu instalacji urządzeń pomiarowych (tzw. szkolenie stanowiskowe), ale również w nowoczesnym laboratorium GL Optic.