GLOPTIC_LOGO_WHITE_BB_CLAIM_B

Kongres Metrologii, Augustów, Polska

VIII Kongres Metrologii, który odbędzie się w dniach 9-13 czerwca 2019 r. w Augustowie, to ogólnopolska konferencja naukowa, której tematyka koncentruje się wokół zagadnień metrologii, projektowania i zastosowań systemów pomiarowych. Tegoroczna, ósma edycja Kongresu Metrologii organizowana jest przez Wydział Elektryczny oraz Wydział Mechaniczny Politechniki Białostockiej.

Inżynierowie z GL Optic są współautorami następujących artykułów:

REALIZACJA WZORCA PROMIENIOWANIA OPTYCZNEGO W ZAKRESIE 250 - 2500 nm Z WYKORZYSTANIEM CIAŁA CZARNEGO BB-PYROG-3000/32.

Streszczenie: Opracowanie wzorca promieniowania optycznego w zakresie spektralnym 250-2500 nm z wykorzystaniem wysokotemperaturowego ciała doskonale czarnego BB-PyroG-3000/32

Autorzy: Jan LALEK (GL Optic), Andrzej RYBCZYNSKI (GL Optic), Boris KHLEVNOY (VNIIOFI*), Denis OTRYASKIN (VNIIOFI)
*Ogólnorosyjski Instytut Badawczy Pomiarów Optycznych i Fizycznych (VNIIOFI)

 

NIEPEWNOŚĆ POMIARU NATĘŻENIA NAPROMIENIENIA ŚWIATŁA NIEBIESKIEGO EMITOWANEGO PODCZAS ZAJARZENIA ŁUKU SPAWALNICZEGO.

Streszczenie: Niepewność pomiaru efektywnego natężenia promieniowania niebieskiego emitowanego podczas zajarzenia łuku spawalniczego.

Autorzy: Andrzej RYBCZYNSKI (GL Optic), Agnieszka WOLSKA (CIOP*), Mariusz WISEŁKA (CIOP), Jolanta MATUSIAK (Instytut Spawalnictwa**)

* Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy (CIOP-PIB)
** Polski Instytut Spawalnictwa (oryg.: Instytut Spawalnictwa)

 

Kongres objęty jest patronatem naukowym Komitetu Metrologii i Aparatury Naukowej Polskiej Akademii Nauk.

Więcej na oficjalnej stronie Kongresu Metrologii http://km2019.pb.edu.pl/