GLOPTIC_LOGO_WHITE_BB_CLAIM_B
GL OPTIC lux europa europejska konferencja oświetleniowa europejska konferencja oświetleniowa

GL Optic jest jednym ze sponsorów Europejskiej Konferencji Oświetleniowej LUX Europa 2022

"Udział w takich wydarzeniach jest dla nas niezwykle ważny. Pozwala nam zapoznać się z najnowszą wiedzą naukową i osiągnięciami w dziedzinie światła i oświetlenia. To świetna okazja do wymiany doświadczeń z innymi profesjonalistami z branży oświetleniowej. " - mówi Mikołaj Przybyła, dyrektor operacyjny GL Optic.
W ramach Europejskiej Konferencji Oświetleniowej Lux Europa 2022 odbędą się dwie prezentacje przedstawicieli naszej firmy. 21 września, w ramach panelu dotyczącego kryteriów jakości oświetlenia zewnętrznego, Mikołaj Przybyła przedstawi prezentację na temat doświadczeń i wyzwań związanych z weryfikacją jakości oświetlenia drogowego metodą rozkładu luminancji. Z kolei 22 września Marcin Pelko wygłosi prezentację w ramach panelu dotyczącego fotometrii i radiometrii, zatytułowaną "Praktyczne podejście do zastosowania radiometru do pomiaru i oceny źródeł o różnych charakterystykach widmowych promieniowania UV".
Będziemy również obecni w części wystawienniczej towarzyszącej konferencji. Zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska i zapoznania się z naszymi rozwiązaniami.
Hasłem przewodnim konferencji jest "Światło u progu nowej ery", co ma na celu zwrócenie uwagi na kluczowe tematy dzisiejszego oświetlenia w obliczu nowych wyzwań spowodowanych pandemią lub zmianami klimatycznymi. Konferencja skierowana jest do szerokiego grona profesjonalistów, w tym inżynierów oświetlenia, elektryków, architektów, inżynierów budowlanych - pracujących jako projektanci oświetlenia, handlowców, dostawców, sprzedawców detalicznych, inwestorów, wykonawców, naukowców itp.