GLOPTIC_LOGO_WHITE_BB_CLAIM_B
Usługi kalibracji i badań laboratoryjnych GL Optic w zakresie testów i pomiarów

GL Optic stworzył Laboratorium Kalibracji i Badań Promieniowania Optycznego CARLO

Do tej pory GL Optic był znany jako producent precyzyjnych przyrządów oraz kompleksowych rozwiązań i systemów do spektralnego pomiaru światła. W ofercie znajdują się m.in. inteligentnie zaprojektowane, intuicyjne i precyzyjne spektroradiometry, kule całkujące, goniometry, mierniki luminancji oraz oprogramowanie analityczne. Teraz zakres opcji wsparcia dla producentów i dystrybutorów oświetlenia został rozszerzony i obejmuje profesjonalne usługi kalibracyjne i pomiarowe dostępne w nowym laboratorium.

CARLO - Centrum doskonałości z chłodnicą Black Body

2 lata badań, testów i udoskonalania urządzeń i systemów zaowocowały stworzeniem nowego zaplecza kalibracyjno-pomiarowego. CARLO (Calibration and Research Laboratory of Optical Radiation) jest jedynym laboratorium w Europie Środkowo-Wschodniej wyposażonym w podstawowy wzorzec promieniowania - Black Body Radiator. Rdzeń Czarnego Ciała jest wykonany z kompozytu grafitowego, który jest podgrzewany za pomocą grzałek elektrycznych, a materiał zmienia kolor emitowanego światła w sposób przewidywalny wraz ze zmianą temperatury. Jest to fizyczna realizacja matematycznego modelu ciała doskonale czarnego opracowanego przez Maxa Planksa. Promiennik ciała doskonale czarnego wraz z automatycznym komparatorem optycznym i podwójnym monochromatorem stanowi realizację widmowego wzorca natężenia napromienienia. Jest on wykorzystywany do produkcji wzorców promieniowania optycznego w zakresie spektralnym 200-2400 nm. Na życzenie może być również wykorzystywany do kalibracji spektralnej spektroradiometrów.

Kalibracja instrumentów spektroradiometrycznych

Nasza unikalna wiedza i zaplecze kalibracyjne pozwalają na dokładne kalibracje spektralne począwszy od ultrafioletu UV-C 200 - 280 nm, UV-B 280 - 315 nm do UV-A 315 - 380 nm. W przypadku określonych przyrządów możemy zaoferować rozszerzone kalibracje NIR od 780-2400nm. Kalibracje wykonywane są na specjalistycznych urządzeniach dedykowanych dla różnych etapów.

Pomiary fotometryczne i radiometryczne

W CARLO jesteśmy w stanie mierzyć m.in. duże oprawy lub moduły LED pod kątem strumienia świetlnego, mocy promieniowania, skuteczności, barwy i migotania światła. Najczęściej są to pomiary fotometryczne za pomocą goniospektroradiometru lub systemu kuli całkującej.

CARLO oferuje testowanie lamp UV-C

Naukowo udowodniono, że promieniowanie UV-C skutecznie usuwa wirusy, ale musi spełniać określone warunki. Testowanie wydajności lamp UV LED za pomocą naszego systemu pomiarowego goniospektroradiometru umożliwia prawidłowy proces dezynfekcji. Wyniki można przedstawić w postaci wykresu natężenia promieniowania (RID), pomiarów natężenia promieniowania UV i strumienia promieniowania UV.

Niska niepewność i identyfikowalność to kluczowe wartości

Black Body Radiator jest typem wzorca odniesienia spotykanym wyłącznie w wiodących krajowych instytutach metrologicznych (NMI) na świecie, takich jak NIST, PTB, NPL czy VNIIOFI. Spójność wyników uzyskanych w CARLO potwierdzają badania porównawcze z instytutem VNIIOFI. Absolutna kalibracja spektralna GL Optic jest identyfikowalna przez VNIIOFI, NIST i PTB.