GLOPTIC_LOGO_WHITE_BB_CLAIM_B

Będziemy obecni na XV konferencji "Oświetlenie dróg i miejsc publicznych - metody zarządzania systemami oświetleniowymi".

W dniach 8-9 września w Wiśle odbędzie się XV konferencja "Oświetlenie dróg i miejsc publicznych - metody zarządzania systemami oświetleniowymi". Jego organizatorem jest Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (PTPIREE).
Celem spotkania jest poszerzenie wiedzy i wymiana doświadczeń firm elektroenergetycznych i przedstawicieli samorządów w zakresie budowy i eksploatacji urządzeń oświetlenia drogowego oraz prezentacja oferty firm specjalizujących się w tej dziedzinie.
GL Opticam 3.0 4K TEC, nie może zabraknąć naszego pierwszego na świecie systemu pomiaru luminancji. Będzie można nas spotkać na wystawie towarzyszącej części wykładowej. Zaprezentujemy system pomiaru luminancji jako dedykowane narzędzie do weryfikacji oświetlenia drogowego.
Zapraszamy również do udziału w wykładzie Krzysztofa Wandachowicza z Politechniki Poznańskiej, który przedstawi pomiary parametrów oświetlenia drogowego jako obiektywny sposób weryfikacji stanu instalacji oświetleniowej.
Oprócz technicznych aspektów oświetlenia drogowego, podczas konferencji omówione zostaną również kwestie prawne i ekonomiczne związane z zarządzaniem oświetleniem dróg i miejsc publicznych.