GLOPTIC_LOGO_WHITE_BB_CLAIM_B

Czy widząc wierzysz? 4. doroczna konferencja SHARE Collections Care

18 stycznia 2018 r., Cambridge, Wielka Brytania. Z dumą prezentujemy się na konferencji Museum Lighting Conference w Cambridge w Wielkiej Brytanii. Tegoroczne wydarzenie organizowane jest przez SHARE Museums East we współpracy z University of Cambridge Museums Collections Care and Conservation Programme. 

Koncepcja jakości oświetlenia muzealnego, pomiary i wyzwania związane z kontrolą.

Nowoczesna technologia oświetleniowa podlega ciągłym zmianom ze względu na jej stale zmieniający się charakter spowodowany rozwojem badań naukowych w tej kluczowej dziedzinie. Nasza wiedza w tej branży rozwija się dalej pod względem wpływu promieniowania optycznego na ludzi i przedmioty. W miarę jak dowiadujemy się więcej o skutkach, jakie może mieć oświetlenie, konkretne branże, takie jak muzealnictwo i branża dziedzictwa kulturowego, muszą się dostosowywać i nie są wolne od wyzwań związanych z pomiarami i kontrolą ze względu na coraz szersze zastosowanie diod LED i emiterów światła białego.

Zrozumienie jakości światła i dostępnej technologii pomiarowej jest podstawowym zadaniem dla wszystkich specjalistów od oświetlenia i zespołów odpowiedzialnych za instalacje oświetleniowe w muzeach. Tworzenie planów w oparciu o wiedzę i podejmowanie decyzji na podstawie wiarygodnych danych ma kluczowe znaczenie dla projektowania i utrzymania wysokiej jakości instalacji oświetleniowych

Niniejsza prezentacja przedstawi ogólne koncepcje i wskaźniki jakości światła, które są obecnie dostępne i stanowią podstawę ważnych decyzji dotyczących wyboru i zastosowania produktów oświetleniowych. Zapewni ona również wprowadzenie do nowoczesnej technologii pomiaru światła i dostępnych przyrządów wraz z wyjaśnieniem technik pomiarowych. Na koniec przedstawimy możliwe przyszłe systemy monitorowania, które są możliwe po połączeniu nowoczesnych czujników i technologii elektronicznej z wykorzystaniem najnowszych protokołów i standardów komunikacyjnych.

Oprzyrządowanie GL Optic jest dystrybuowane w Wielkiej Brytanii i Irlandii przez Analytik Ltd, a specjalista ds. pomiaru światła w Analytik, Isaac Gilbert, również weźmie udział w tym wydarzeniu.

O prezenterze:

Miko Przybyła jest dyrektorem operacyjnym GL Optic, polsko-niemieckiego producenta wysokowydajnej aparatury do pomiaru światła. Jest aktywnym członkiem organizacji oświetleniowych CIE i IES, biorąc udział w pracach komitetów normalizacyjnych i prezentując na międzynarodowych konferencjach i sympozjach oświetleniowych w Europie i USA. Miko posiada tytuł magistra zarządzania marketingowego oraz dyplomy z przetwórstwa tworzyw sztucznych i gumy oraz technologii oświetleniowej.

Więcej informacji o wydarzeniu tutaj