Krakowskie dni bezpieczeństwa ruchu drogowego 2021 pomiar rozkładu luminancji na drodze

Zapraszamy na 8. Krakowskie Dni Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Odpowiednie oświetlenie to bardzo ważny aspekt bezpieczeństwa ruchu drogowego. Jesteśmy producentem pierwszego na świecie miernika luminancji, który może dokonywać pomiarów oświetlenia dróg w terenie. To innowacyjne rozwiązanie umożliwia weryfikację jakości oświetlenia w miejscu jego instalacji na drodze oraz jego zgodność z najnowszymi wytycznymi i standardami.

gl opticam 3.0 luminance meter luminance measurements on the roads area lighting verification

Z przyjemnością przyjęliśmy zaproszenie do wzięcia udziału w VIII Krakowskich Dniach Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. W ramach tego wydarzenia odbywają się 3 wydarzenia branżowe, w tym II Seminarium Oświetlenia 2021.  Nasz COO Mikołaj Przybyła wygłosi prezentację zatytułowaną „Pomiar rozkładu luminancji na oświetlonych odcinkach dróg klasy M oraz strefy dostępu do tunelu.” Prezentacja zaplanowana jest na 26.02., w pierwszej sesji między godzinami 9:50 a 11:55.

Odbywające się od 2014 KRAKOWSKIE DNI BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO stały się corocznym, jednym z najważniejszych w Polsce, spotkaniem środowiska ekspertów naukowców i praktyków.

Na Konferencję VIII Krakowskie Dni Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego złożą się trzy wydarzenia branżowe:
Forum PROBLEMY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2021 (24 lutego),
IX Forum BARIERY I ORGANIZACJA RUCHU 2021 (25 lutego)
II Ogólnopolskie Seminarium Specjalistyczne „Oświetlenie ulic i dróg” – OŚWIETLENIE 2021 (26 lutego).

Wszystkie wydarzenia są dostępne online.