GL SPECTROSOFT TM-30-18 color rendition

GL SPECTROSOFT oraz urządzenia GL SPECTIS Touch gotowe do pomiarów nowego wskaźnika odwzorowania kolorów Rf

Dokładne ilościowe określenie odwzorowania kolorów źródła światła jest złożonym problemem. Do końca 2020 r. zaktualizowaliśmy oprogramowanie komputerowe GL SPECTROSOFT, a także oprogramowanie wewnętrzne serii urządzeń GL SPECTIS Touch, aby uwzględnić najnowsze zmiany w wprowadzone przez dokument IES TM-30-18. Nasze oprogramowanie generuje graficzną prezentację, która wskazuje średnie przesunięcia odcienia i barwy, co pomaga w interpretacji wartości Rf i Rg.

Możliwość pomiarów zgodnie z TM-30-18 jest dostępna:

  • GL SPECTROSOFT PC od wersji v. 3.1.136 PRO / LAB. Istnieje możliwość bezpłatnej aktualizacji od wersji v.3.X.X.
  • Urządzenia GL SPECTIS Touch od wersji v.3.0.41. Aktualizacja jest możliwa tylko dla urządzeń z oprogramowaniem w wersji v.3.x.x. Oferujemy bezpłatną aktualizację oprogramowania GL SPECTIS Touch wraz z usługą okresowej kalibracji przyrządu.
TM-30-18 color rendition index

Nasze oprogramowanie do pomiaru światła GL SPECTROSOFT daje użytkownikowi możliwość nie tylko pomiaru światła, ale także eksperymentowania z wykorzystaniem zebranych danych. Testowanie (np. PAS / FAIL), analiza zgodności z międzynarodowymi standardami (CIE, ISO, IES itp.), porównywanie z innymi danymi (okno referencyjne) oraz wykonywanie obliczeń przy użyciu różnych parametrów ,jest dostępne na jednej platformie. GL SPECTROSOFT działa jako narzędzie typu „podłącz i zmierz” dla wszystkich naszych spektrometrów, systemów kul całkujących lub systemów goniometrów.