GL SPECTIS 4.0 UV VIS NIR

Zoptymalizowany do szybkiej i dokładnej charakteryzacji źródeł promieniowania UV-VIS-NIR

Home / Produkty / GL SPECTIS 4.0 UV VIS NIR
special lamps testing spectroradiometer spektroradiometr

Precyzyjne pomiary specjalistycznych opraw i źródeł promieniowania

Zwiększone wykorzystanie diod UV wymaga zastosowania dokładnych i niezawodnych narzędzi pomiarowych. Podczas projektowania systemów wykorzystujących promieniowanie UV bardzo ważny jest pomiar mocy promieniowania oraz dokładnej wartość długości fali.

Z drugiej strony, diody LED emitujące promieniowanie podczerwone stosowane w technologiach sensorów i w systemach urządzeń wizyjnych wymagają niezawodnych testów sprawności optycznej, które wspomagają pracę inżynierów i wspierają proces opracowywania lepszych rozwiązań.

Spektroradiometry GL Optic są dokładnie wywzorcowane i pozwalają na szybkie uzyskiwanie dokładnych wyników. Urządzenie może być wykorzystywane w połączeniu z oprogramowaniem GL Spectrosoft służącym do zaawansowanej analizy i raportowania.

Użyteczny zakres spektralny GL Spectis 4.0 zaczyna się od 200nm i osiąga aż 1050nm.

Dzięki odpowiedniej kalibracji, bezwzględne wartości widmowe UV są wolne od wpływu światła rozproszonego. Korekta długości fali i liniowości jest weryfikowana z użyciem ławy optycznej. Odczyty bezwzględne są dobrze dopasowane do wzorca promieniowania ciała czarnego i sprawdzane za pomocą lampy deuterowej pod kątem krótkich fal UV. Pomiary UV i IR za pomocą GL Spectis 4.0 mogą wypełnić lukę w wielu nowych zastosowaniach LED.

Dokładny, kompaktowy i gwarantujący powtarzalność

Instrument pomiarowy GL Spectis 4.0 posiada duży sensor back-thinned CCD klasy laboratoryjnej produkowany przez Hamamatsu, który zapewnia wyjątkową stabilność przy dłuższych czasach całkowania. Urządzenie jest wzorcowane z wykorzystaniem wzorców odniesienia z akredytowanych laboratoriów wzorcujących i potwierdzone przez uznawanym na całym świecie świadectwem zakładowego wzorcowania. Poziomy prądu ciemnego są automatycznie monitorowane i kompensowane przy każdym odchyleniu spowodowanym wahaniami temperatury.

Najnowsza technologia

Spektroradiometr GL Spectis 4.0 jest wyposażony w najnowsze komponenty optyczne umożliwiające precyzyjną kontrolę jakości światła w różnych zastosowaniach. W pełni skalibrowany spektroradiometr jest idealnym rozwiązaniem dla wymagających specjalistycznych zastosowań pomiarowych w laboratorium lub w środowisku produkcyjnym. Wystarczy podłączyć urządzenie do komputera, który będzie używany w laboratorium, zakładzie produkcyjnym lub innym pomieszczeniu przemysłowym oraz szybko i dokładnie zmierzyć światło lub jakiekolwiek inne promieniowanie optyczne.

Elastyczność dla wiodącego przemysłu

Dzięki uniwersalnej konstrukcji Spectis 4.0 można łatwo zbudować dedykowany system pomiarowy. Poprzez dodanie dowolnej sondy optycznej GL Optic, przy pomocy Spectis 4.0 można mierzyć natężenie napromienienia za pomocą standardowych głowic dyfuzyjnych z korekcją kontową lub światłowodowych sond pomiarowych. Po podłączeniu do kuli całkującej, możliwy jest pomiar całkowitego strumienia świetlnego i mocy promienistej. W połączeniu z sondami teleskopowymi do pomiaru luminancji/radiacji można uzyskać specjalistyczną ocenę jakości oraz zbadać zagrożenia promieniowaniem optycznym.

Dostępny laboratoryjny spektroradiometr optyczny

Wykraczający poza ogólne zastosowania oświetleniowe

UV lamps testing, spectroradiometer, spektroradiometr pomiar lamp UV

Lampy dezynfekcyjne

Promieniowanie optyczne w zakresie UVC jest szeroko stosowane do dezynfekcji powietrza, wody lub powierzchni. Skuteczność promieniowania UVC przeciwko wirusom, bakteriom, drożdżakom i grzybom zależy od długości fali. W trakcie pracy z diodami UV w systemach oczyszczających można zweryfikować, czy diody LED w poszczególnych partiach są odpowiednio dobrane. Przeczytaj więcej o pomiarach UV w dezynfekcji na naszym blogu.

UV lamps testing spectroradiometer UV VIS NIR testowanie lamp UV spektroradiometr

Lampy owadobójcze

Przesunięcia długości fali dominującej, nawet w obrębie tych samych binów LED, mogą zmniejszyć wskaźniki szybkość wychwytywania owadów (catch rate) nawet o połowę. Pułapki na owady z promieniowaniem UVA muszą być odpowiednio mierzone, ponieważ wskaźnik wyłapywania zależy w dużym stopniu od długości fali i rozsyłu światłości lamp.

special lamps testing spectroradiometer UV lamps testing testowanie

Lampy medyczne

W leczeniu skóry promieniowaniem UVB krytyczne znaczenia mają zastosowania źródeł o wąskopasmowej emisji przy 311 nm ze względu na niebezpieczne skutki uboczne. Stabilny w czasie, powtarzalny i skalibrowany spektroradiometr jest odpowiedzią na bezpieczne wytwarzanie produktów emitujących promieniowanie UV.

special lamps testing, UV lamps testing pomiary lamp UV spectroradiometer, spektroradiometr

Przestrzenny rozsył promieniowania ( RID )

Producenci lamp medycznych i inne firmy technologiczne używają spektrometru optycznego GL Spectis 4.0 w połączeniu ze stołowym systemem goniometrycznym GLG 8-850 do weryfikacji przestrzennego rozsyły promieniowania źródeł „światła” w zakresie UV lub IR. Dzięki temu uzyskuje się lepszą charakterystykę promieniowania optycznego w systemach specjalistycznych i zapewnia właściwy rozkład napromienienia UV lub IR.

Best Application Technology 2019
LED Professional Symposium in Bregenz

System pomiaru przestrzennego rozsyłu promieniowania dla diod LED UV, GL RID one UV, został uznany za zwycięskie rozwiązanie w kategorii Best Application Technology.

Zastosowanie GL Spectis 4.0

Spektroradiometr GL Spectis 4.0 został zaprojektowany tak, aby spełniał specyficzne wymagania w zaawansowanych zastosowaniach. Pozwala na dokonywanie pomiarów w rozszerzonym zakresie widmowym od 200-1050nm (UV VIS do IR). Posiada wysokiej jakości komponenty optyczne i jest dostarczany z wielostopniową i identyfikowalną (ang. traceable) fabryczną kalibracją. Jego kompaktowa obudowa pomaga w łatwej integracji ze stacjonarnymi laboratoryjnymi stanowiskami pomiarowymi lub testerami produkcyjnymi. Ponieważ jest sterowany przez USB, może być podłączony do komputera PC. Połączenie światłowodowe SMA zapewnia łatwość konfiguracji.

Laboratoryjna powtarzalność

Spektroradiometr GL Spectis 4.0 został zoptymalizowany do przeprowadzania wymagających badań i pomiarów i zapewnia dokładność porównywalną z dokładnością otrzymywaną przy stosowaniu dużo droższych i bardziej skomplikowanych przyrządów metrologicznych. System redukcji światła rozproszonego i automatyczna kompensacja temperatury pomagają osiągnąć dokładne i precyzyjne wyniki.

Profesjonalne pomiary LED

Ten spektroradiometr jest idealny do pomiarów diod świecących (LED). Może być połączony z dowolną kulą całkującą lub goniometrem w celu wykonywania zaawansowanych pomiarów zgodnych z normami CIE 127:2007 i CIE 025/E:2015. Wysoka dokładność i rozdzielczość czynią go idealnym przyrządem do pomiarów potwierdzających zgodność z (IESNA) LM-79-08 i innymi normami międzynarodowymi.

Cechy GL Spectis 4.0

Rozszerzony zakres widmowy

Spektroradiometr Spectis 4.0 umożliwia pomiary w szerokim zakresie długości fali od 200 do 1050nm zgodnie z wieloma normami, w tym z normami dotyczącymi bezpieczeństwa fotobiologicznego (EN 62471) lub pomiaru produktów LED (IESNA LM-79-08).

Kalibracja fotometryczna i radiometryczna

Każdy spektroradiometr przed dostawą jest poddawany bezwzględnej kalibracji widmowej. W zależności od zainstalowanych akcesoriów pomiarowych przy pomocy spektroradiometru można dokonywać precyzyjnych pomiarów różnych wartości bezwzględnych, takich jak luks, kandela lub lumen wraz z wartościami radiometrycznymi.

Kompensacja prądu ciemnego

Pomimo tego, że spektroradiometr GL Spectis 4.0 nie ma układu chłodzenia jest on gotowy do wykonywania bardzo dokładnych pomiarów w różnych warunkach. Sensor temperatury zainstalowany na płytce elektronicznej monitoruje zmiany temperatury i automatycznie kompensuje wszelkie zmiany poziomu prądu ciemnego, zapewniając doskonałą stabilność pomiaru.

Dostępna szeroka gama kul całkujących i sond

Dzięki uniwersalnej koncepcji i konstrukcji Spectis 4.0, dany układ pomiarowy można łatwo rozbudować poprzez dodanie dowolnej kuli całkującej lub dodatkowych akcesoriów.

Dane GL SPECTIS 4.0

Wstępnie skonfigurowane, indywidualnie skalibrowane widmowe mierniki światła GL Optic pozwalają na uzyskiwanie szybkich i precyzyjnych wyników dla niemal każdego praktycznego zastosowania pomiaru światła. Pomiar można wykonać w kilka sekund a wyniki można przeglądać za pomocą dołączonego analitycznego oprogramowania.

Za pomocą GL Spectis 4.0 można mierzyć dowolne lub wszystkie z poniższych wielkości optycznych:

 • Lux – natężenie napromienienia [lx]
 • Lumen – strumień świetlny [lm]
 • CRI – wskaźnik oddawania barw zgodnie z CIE
 • CCT – temperatura barwowa zgodna z normą CIE
 • Barwa – współrzędne chromatyczne CIE 1931 i CIE 1964
 • Wierność odwzorowania i gama – metoda oceny oddawania barw przez źródło światła zgodnie z normą TM-30 IES
 • PAR/PPFD – pomiar aktywnego promieniowania fotosyntetycznego dla ogrodnictwa
 • EML – biologiczne oddziaływanie światła na człowieka w melanopowym ekwiwalencie natężenia oświetlenia
 • mWatt – energia promieniowania
  + wiele więcej!
  Niezależnie od zastosowania, precyzyjny spektrometr GL Spectis 4.0 jest idealnym rozwiązaniem!

Specyfikacja GL SPECTIS 4.0

ZASTOSOWANIE
ZastosowaniePrecyzyjne pomiary laboratoryjne i przemysłowe
POMIAR LED
Natężenie oświetlenia (lux)*5 lx - 150 000 lx (GL Spectis 4.0 UV-VIS-NIR)
Luminancja [cd/m²]Dostępne z opcjonalnymi GL Opti Probe
Strumień świetlny [lm]Dostępne z opcjonalnymi GL Opti Sphere
Światłość [cd]Liczone w SPECTROSOFT
Klasa urządzeniaClass B – DIN 5032-7;
Class A na żądanie
Class AA – JIS C 1609-1:2006
Błąd korekcji kątowej (f2‘)< 3 % (1,9 %)
Zakres spektralny **200 – 1050 nm ( GL Spectis 4.0 UV-VIS-NIR)
200 – 430 nm (GL Spectis 4.0 UV)
FOTOMETRIA / RADIOMETRIA
Typ sensoraBack-thinned CCD
Liczba pikseli2048
Rozdzielczość elektroniczna~ 0.5 nm
Odtwarzalność długości fali+- 0.5 nm
Czas integracji10 ms – 10 s
Konwersja analogowo-cyfrowa16 bit
Współczynnik sygnału do szumu1000:1 (GL Spectis 4.0 UV-VIS-NIR)
500:1 (GL Spectis 4.0 UV)
Światło rozproszone2*10 E-4
Rozdzielczość optyczna / FWHM2.5 nm (GL Spectis 4.0 UV-VIS-NIR)
0.3 nm (GL Spectis 4.0 UV)
Niepewność pomiaru spektroradiometrycznego**/***/****6 % w zakresie 200 – 220 nm
5 % w zakresie 220 – 500 nm
4 % w zakresie 500 – 1050 nm
Kompensacja ze wgl. na tętnienie światła
Kompensacja prądu ciemnego
Niepewność wskazania wsółrzędnych chromatyczności ( x,y)***+- 0.0015
Automatyczne rozpoznawanie akcesoriówN/A
Temperatura pracy5 – 35 °C
Wymiary [Wys x Szer x Gł]70 mm x 170 mm x 200 mm
Waga1660 g
Gniazdo do statywu
INTERFEJS i PAMIĘĆ
USBUSB 2.0
TriggerPluggable terminal block 4 pin
Format danychXML
Złącze światłowodoweSMA
WYŚWIETLACZ & TRYB PRACY
Tryb pracyZ dedykowanym oprogramowaniem na PC
OPROGRAMOWANIE
OprogramowanieGL SPECTROSOFT Basic / Pro / Lab /
Sterownik do wykorzystania w zewn. aplikacjachDLL driver
INFORMACJA DO ZAMAWIANIA
Walizka
USB kabel

* Zakres dynamiczny jest powiązany ze spektrum i powinien być obliczany oddzielnie dla dowolnego źródła światła. Szacowany zakres dynamiczny dla typowej białej diody LED 4000 K.
Zakres jest oszacowany dla układu optycznego wykonanego zgodnie ze specyfikacją domyślną. Inne zakresy dostępne na życzenie. W celu uzyskania szczegółowych parametrów należy skonsultować się z pomocą techniczną.

** Zakres widmowy sensora. Rzeczywisty zakres systemu jest zależny od użytych akcesoriów.

*** Całkowita rozszerzona niepewność pomiarowa zaraz po kalibracji. Niepewność rozszerzona została określona przy prawdopodobieństwie rozszerzenia 95 % i współczynniku rozszerzenia k = 2.
Parametry dla warunków laboratoryjnych 25 st. C, wilgotność wględna 45%.

**** Dotyczy tylko modelu z dostępnym danym zakresem widmowym.

Uwaga: Specyfikacja urządzenia lub oprogramowania może ulec zmianie bez podania wcześniejszej informacji. Wszystkie informacje zawarte w kartach technicznych GL OPTIC oraz innych formach informacji o produktach są przygotowywane z dbałością o prawidłowość danych. Zwracamy uwagę że nieścisłości mogą być wynikiem błędów w tekście lub zmianami technologicznymi. Zapraszamy do kontaktu z GL Optic przed użyciem produktu w celu potwierdzenia aktualnych specyfikacji.

SHOWCASE

Powiązane Produkty

GL-SpectroSoft-1

GL SPECTROSOFT

GL SPECTROSOFT to oprogramowanie analityczne zaprojektowane do zastosowań laboratoryjnych, pracy terenowej, kontroli jakości produkcji i ogólnych celów weryfikacji światła.

GL GONIOSPECTROMETER GLG 30-1800_600x600px01

GL Goniospectrometer GLG 30-1800

GL Gonio Spectrometer 30-1800 może wykonać precyzyjną charakterystykę dużych i małych elementów bez zmian mechanicznych. Maksymalne obciążenie do ponad 30 kg i maksymalna średnica 1800 mm sprawia, że  spełnia większość potrzeb w zakresie oceny.

GL-OPTI-SPHERE-500

GL OPTI SPHERE 500

Najlepsze rozwiązanie do pomiaru strumienia świetlnego i strumienia energetycznego diod i modułów LED.

WYŚLIJ ZAPYTANIE

  Proszę udowodnić, że jesteś człowiekiem, wybierając Filiżanka.