Będziemy obecni na XV konferencji Oświetlenie dróg i miejsc publicznych – sposoby zarządzania systemami oświetlenia.

Już 8 i 9 września w Wiśle odbędzie się XV konferencja pt. „Oświetlenie dróg i miejsc publicznych – sposoby zarządzania systemami oświetlenia”, organizowana przez Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej.

Celem spotkania jest poszerzenie wiedzy i wymiana doświadczeń firm elektroenergetycznych oraz przedstawicieli samorządów lokalnych w zakresie budowy i eksploatacji urządzeń oświetlenia drogowego oraz zaprezentowanie oferty firm specjalizujących się w tej dziedzinie.

Nie może zabraknąć tam prezentacji naszego pierwszego na świecie systemu do pomiaru luminancji w terenie GL Opticam 3.0 4K TEC. Będziecie mogli spotkać nas na wystawie towarzyszącej części wykładowej. Zaprezentujemy system matrycowego pomiaru luminancji jako dedykowane narzędzie do weryfikacji oświetlenia drogowego.

Zapraszamy również do wzięcia udziału w wykładzie dr hab. inż. Krzysztofa Wandachowicza z Politechniki Poznańskiej, który zaprezentuje pomiary parametrów oświetlenia drogowego jako obiektywny sposób weryfikacji stanu instalacji oświetleniowej.

Oprócz aspektów technicznych oświetlenia drogowego, podczas konferencji zostaną poruszone także kwestie prawne i ekonomiczne związane z zarządzaniem oświetleniem dróg i miejsc publicznych.

Do udziału w konferencji zapraszani są przedstawiciele firm elektroenergetycznych, jednostek samorządu terytorialnego, środowisk naukowych, ośrodków badawczo-rozwojowych oraz producentów urządzeń oświetleniowych. Udział jest płatny, wymaga rejestracji poprzez wysłanie odpowiedniego formularza dostępnego na stronie organizatora.